Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej

Aplikacja płatnicza rozliczana jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. Potwierdzeniem jest wydruk niefiskalnego paragonu zawierającego listę transakcji kartami. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie.

Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej

  1. Naciśnij na terminalu trzy przyciski naraz: 1,5,9.
  2. W prawym górnym rogu stuknij w przycisk PŁATNOŚĆ.
  3. W kolejnym widoku, gdy wyświetlane jest logo APDU stuknij w dowolne miejsce na wyświetlaczu.
  4. Wprowadź hasło administratora - 673524, bądź 1234.
  5. W lewym dolnym rogu stuknij w przycisk ADMIN.
  6. Wybierz opcję ROZLICZENIE.
  7. Postępuj zgodnie z komunikatami.
  8. Wrócić do poprzedniego widoku, naciskając na terminalu trzy przyciski naraz: 1,5,9.
  9. W lewym górnym rogu stuknij w przycisk iPAS