Kategorie

W systemie iPOS web możesz przypisać każdy produkt do konkretnej kategorii. Dzięki temu w konsoli lub raporcie produktów zawsze możesz sprawdzić, które kategorie produktów najlepiej się sprzedają.

Zrzut_ekranu_2019-07-23_o_16.03.46.png

Dodawanie Kategorii 

Aby dodać nową kategorię:

 1. Przejdź Produkty/Kategorie.
 2. W prawym górnym rogu wybierz dodaj.
 3. Określ nazwę.
 4. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Usuwanie Kategorii

Aby usunąć kategorię:

 1. Przejdź Produkty/Kategorie.
 2. Zaznacz pożądaną kategorię.
 3. Aby usunąć w prawym górnym rogu naciśnij w przycisk usuń.

Edytowanie Kategorii

Aby zmienić nazwę kategorię:

 1. Przejdź Produkty/Kategorie.
 2. Zaznacz pożądaną kategorię.
 3. Określ nową nazwę.
 4. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Przypisanie kategorii do produktu

 Aby określić kategorię produktu:

Zrzut_ekranu_2019-07-23_o_15.59.57.png

 1. Przejdź do Asortyment/Produkty.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. Po prawej stronie w kolumnie szczegóły, wybierz z listy konkretną kategorię, którą wcześniej utworzyłeś.
 4. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz. 
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.