Kategorie

W systemie iPOS web możesz przypisać każdy produkt do konkretnej kategorii. Dzięki temu w konsoli lub raporcie produktów zawsze możesz sprawdzić, które kategorie produktów najlepiej się sprzedają.

Dodawanie Kategorii 

blobid0.png

 1. Przejdź Produkty/Kategorie.
 2. W prawym górnym rogu wybierz dodaj.
 3. Określ nazwę.
 4. Wprowadź identyfikator (opcjonalnie).
 5. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Dodawanie Podkategorii

Zrzut_ekranu_2022-10-26_o_15.22.28.png

 1. Przejdź Produkty/Kategorie.
 2. W prawym górnym rogu wybierz dodaj.
 3. Określ nazwę podkategorii.
 4. Wprowadź identyfikator (opcjonalnie).
 5. Wybierz z rozwijanej listy dodaną wcześniej kategorię nadrzędną.
 6. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Usuwanie Kategorii

Pojedyczno

Wariant I

 1. Przejdź do Produkty/Kategorie.
 2. Wybierz właściwą kategorię, klikając w jej nazwę.
 3. Aby usunąć, w wybranym wierszu naciśnij w przycisku usuń.

Wariant II

 1. Przejdź do Produkty/Kategorie.
 2. Zaznacz właściwą kategorię.
 3. Aby usunąć, w prawym górnym rogu w przycisku usuń.

Grupowo

 1. Przejdź do Produkty/Kategorie.
 2. Zaznacz właściwe kategorie.
 3. Aby usunąć, w prawym górnym rogu w przycisku usuń.

Edytowanie Kategorii

 1. Przejdź do Produkty/Kategorie.
 2. Zaznacz właściwą kategorię.

 3. Wprowadź nową nazwę.

 4. Wprowadź nowy identyfikator. (opcjonalnie)
 5. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Przypisanie kategorii do produktu

Zrzut_ekranu_2019-07-23_o_15.59.57.png

 1. Przejdź do Asortyment/Produkty.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. Po prawej stronie w kolumnie szczegóły, wybierz z listy konkretną kategorię, którą wcześniej utworzyłeś.
 4. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Przypisanie kodu GTU do kategorii

Zrzut_ekranu_2021-03-17_o_11.23.32.png

Dzięki dodanym kategoriom, w dużo szybszy sposób możesz określić dla wybranych grup produktów właściwy kod GTU. 

 1. Przejdź do Produkty/Kategorie.
 2. Wyszukaj właściwą kategorię.
 3. W wierszu docelowej kategorii naciśnij w GTU.
 4. Z rozwiniętej listy wybierz właściwy kod.
 5. Aby zapisać, naciśnij w przycisk zapisz.

Usuwanie kodu GTU w kategorii

W przypadku gdy zapisałeś błędny kod GTU do kategorii, możesz go w każdej chwili wykasować lub zmienić.

 1. Przejdź do Produkty/Kategorie.
 2. W wierszu docelowej kategorii, w polu GTU naciśnij w blobid0.png.
 3. Aby zapisać, naciśnij w przycisk zapisz.

Więcej na temat kodów GTU możesz znaleźć tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.