Wymiana rolki papieru

W momencie kiedy skończy się papier podczas wydruku, drukarka zasygnalizuje brak papieru przerywanym sygnałem dźwiękowym i nastąpi blokada dokonywania sprzedaży aż do momentu włożenia nowej rolki. Na niebieskim wyświetlaczu skierowanym do klienta pojawi się komunikat informujący o braku papieru.

Aby wymienić papier:

  1. Zdejmij terminal z podstawy.
  2. Otwórz pokrywę elementu drukującego. 
  3. Włóż nową rolkę papieru w taki sposób, żeby papier wysuwał się od spodu rolki.
  4. Zamknij pokrywę, aż usłyszysz zatrzaśnięcie.
  5. Naciśnij przycisk NIE pod wyświetlaczem drukarki, a następnie kontynuuj na terminalu.

drukarka_-_spo_d2.png

Pamiętaj!

• Jeżeli papier skończył się w trakcie wydruku, dokończenie wydruku nastąpi po naciśnięciu przycisku NIE pod wyświetlaczem drukarki.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk