Duplikat dokumentu

Jeśli zajdzie potrzeba wygenerowania duplikatu do paragonu lub faktury fiskalnej, należy w pierwszej kolejności ustalić numer wydruku, którego ma dotyczyć duplikat.

Weryfikacja numeru wydruku z dokumentu

Dla paragonu, numer ten jest widoczny w górnej części wydruku po prawej stronie, w tym samym wierszu co data:

 Numer_wydruku_-_paragon.jpg

Dla faktury, numer wydruku jest taki sam jak numer faktury:

Numer_wydruku_-_Faktura.jpg  

Jeżeli nie posiadasz numeru wydruku, a po szukanym paragonie nie nastąpił żaden wydruk z urządzenia, możesz wykonać jakikolwiek inny testowy wydruk z urządzenia np. test drukarki. Tym sposobem uzyskasz kolejny numer wydruku, więc szukany numer wydruku będzie o jeden mniejszy.

Aby wykonać test drukarki:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Naciśnij przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz pozycję 5. Testy.
 5. Wybierz pozycję 6. Test drukarki.

Numer_wydruku_-_wydruk_testowy.jpg

W momencie kiedy nie jesteś w stanie zweryfikować numeru wydruku, możesz dokonać odczytu z kopii elektronicznej.

Weryfikacja numeru wydruku z kopii elektronicznej

Aby dokonać odczytu kopii elektronicznej:

 1. Wyjmij z drukarki fiskalnej kopię elektroniczną, która znajduje się w dolnej części urządzenia (kopia jest zabezpieczona przed przypadkowym wyjęciem pokrywą przykręcaną dwoma wkrętami). Zdjęcie z opisem miejsca gdzie znajduje się kopia elektroniczna: https://drive.google.com/file/d/1g-cRqArwUhjYfAVy8EevapVQFPACQ_RD/view?usp=sharing
 2. Podłącz kopię do portu usb komputera (z systemem operacyjnym WINDOWS)
 3. Zainstaluj na komputerze sterowniki usb do kopii elektronicznej, sterowniki (wraz z instrukcją instalacji) do pobrania stąd: https://drive.google.com/file/d/0B94oazuv6Im5Zl9oU0hxYkZ4d1E/view?usp=sharing
 4. Pobierz i zainstaluj program do odczytu kopii (INNPF011), link do programu: https://drive.google.com/open?id=0B94oazuv6Im5ZzVmdzQ0cHpIN1k
 5. Korzystając z zainstalowanego programu odczytaj wydruki z kopii za żądany okres, link do filmu prezentującego sposób postępowania: https://drive.google.com/file/d/0B94oazuv6Im5V1NQc213ZzBfZFU/view?usp=sharing
 6. Odczytane wydruki możesz zapisać do pliku tekstowego, następnie wyszukaj właściwy paragon.
Pamiętaj! Kasoterminal iPOS duet może działać bez kopii elektronicznej do dwóch raportów dobowych.

Wydruk duplikatu dokumentu

Gdy posiadasz już numer wydruku, dalszą część będziesz musiał wykonać na kasoterminalu.

Aby wydrukować duplikat dokumentu:

drukarka_-_spo_d2.png

 1. Gdy urządzenie jest wyłączone przytrzymaj przycisk "nie" do momentu aż uruchomi się drukarka fiskalna (niebieski ekran skierowany do klienta podświetli się).
 2. Następnie puść przycisk "nie" i przytrzymaj przycisk "tak", do momentu aż usłyszysz sygnał dzwiękowy.
 3. Jeżeli prawidłowo wykonałeś powyższe operacje, terminal powinien być wyłączony zaś wyświetlacz drukarki powinien wyświetlić menu serwisowe:dlamateusza.png 
 4. Menu obsługujemy dwoma przyciskami: "tak" i "nie" znajdującymi się od spodu urządzenia. Przycisk "nie" służy do wyboru opcji, zaś przycisk "tak" zatwierdza wybór.
 5. Wybierz "Raporty" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 6. Wybierz "EJ" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 7. Wprowadź numer dokumentu, który chcesz wydrukować.
 8. Przykład: Klient zgłosił się po paragon z zeszłego miesiąca podając tylko datę. Numer dokumentu możesz wyszukać poprzez dokonanie odczytu kopii elekteornicznej (instrukcja powyżej). Załóżmy że poszukujemy paragonu o numerze wydruku 000140. Numer dokumentu wprowadzamy w blokach po dwie cyfry.
  1. W momencie gdy jesteś w miejscu gdzie musisz wprowadzić numer dokumentu:
  2. Naciśnij raz przycisk "nie", ustawiając migający kursor na trzecim zerze.
  3. Naciśnij raz przycisk "tak", aby wprowadzić numer 01.
  4. Naciśnij raz przycisk "nie", ustawiając migający kursor na piątym zerze.
  5. Naciskając przycisk "tak", wprowadzić numer 40.
  6. Naciśnij raz przycisk "nie", aby przejść na "Wy" i wydrukować wyszukany dokument.
 9. Po wydrukowaniu prawidłowego dokumentu uruchom cały kasoterminal, wykonując poniższą procedurę:
  1. Wybierz pozycję "Wy" i naciśnij przycisk "tak".
  2. Wybierz pozycję "Koniec" i naciśnij przycisk "tak".
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.