Asortyment

W iPOS web możesz bez problemu zarządzać produktami w swoim asortymencie. Wprowadzanie asortymentu i zarządzanie nim jest możliwe bezpośrednio w iPOS web. Dla Twojej wygody zapewniliśmy również obsługę za pomocą importu plików CSV, opisany w tym artykule.

Zrzut_ekranu_2018-10-03_o_16.30.15.png

Dodawanie produktu

Aby ręcznie wprowadzić produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Wypełnij dane produktu w kolumnie po prawej stronie.
  1. nazwa – maksymalnie 40 znaków. Dozwolone znaki;
   • cyfry;
   • polskie litery;
   • kropki;
   • przecinek;
   • procent;
   • kreska ukośna;
  2. PLU – dzięki nadaniu numer PLU, w prosty sposób wyszukasz produkt na kasoterminalu. Jak wyszukać produkt poprzez numer PLU znajdziesz w tym artykule.
  3. jednostka – wybierz jednostkę miary. Jeżeli nie widzisz oczekiwanej jednostki, możesz dodać nową. Więcej znajdziesz w tym artykule.
  4. precyzja – określ liczbę miejsc po przecinku dla jednostki miary produktu.
  5. stawka VAT – wybierz stawkę VAT.
  6. cena – zarządzanie cenami i cennikami zostało opisane w tym artykule. Aby wpisywać za każdym razem cenę produktu podczas sprzedaży w iPOS web określ cenę 0 PLN.
   • więcej szczegółów:

  1. kategorie – wybierz kategorię zdefiniowaną zgodnie z tym artykułem.
  2. typ – wybierz czy towar ma być z uruchomioną obsługą magazynową.
  3. identyfikator – jeżeli zarządzasz swoją bazą w zewnętrznym systemie, a tylko importujesz produkty do iPOS web, nadaj taki sam numer identyfikacyjny jaki występuje w zewnętrznym systemie.
  4. kody kreskowe – kody kreskowe związane z produktem. Minimalna obsługiwana długość kodu to 6 cyfr. Maksymalna to 13 cyfr. Możesz zdefiniować więcej kodów aniżeli jeden dla pojedynczego produktu, ale nie więcej niż 18.
 4. Dodany produkt jest automatycznie ustawiony jako aktywny, tzn. istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży na terminalu. 
 5. Dla dodanego produktu można włączyć obsługę magazynową opisaną w tym artykule.
 6. Aby zapisać produkt naciśnij w przycisk dodaj, który znajduje się w prawym dolnym rogu.

Pamiętaj! Jeżeli nie określisz żadnej ceny w żadnym cenniku, produkt nie będzie widoczny na kasoterminalu!

Import produktów z pliku CSV

Możesz też szybko i wygodnie dodać swój asortyment za pomocą pliku CSV (opisany w tym artykule), zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk importuj: Wybierz opcję aktualizuj asortyment jeżeli chcesz dodać produkty do istniejących, bądź zastąp cały asortyment, jeśli chcesz wprowadzić nowe produkty i usunąć dotychczasowe.
 3. Wybierz wcześniej przygotowany plik i zaimportuj go.
 4. Jeśli chcesz przywrócić stan asortymentu sprzed importu, naciśnij w przycisk importuj i wybierz opcję przywróć stan z...

Usuwanie produktu

W każdym momencie możesz usunąć produkt, który już nie jest w Twojej ofercie. Aby usunąć pojedynczy produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz pożądany produkt z listy.
 3. Aby usunąć naciśnij w przycisk usuń znajdujący się w szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły.

Możesz też usunąć kilka produktów na raz. Aby usunąć więcej niż jeden produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkty z listy, poprzez zaznaczenie kwadracika obok poszczególnych artykułów.
 3. Aby usunąć naciśnij w przycisk usuń, znajdujący się w prawym górnym rogu.

Edytowanie produktu

Aby dokonać edycji produktu:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. Dokonaj edycji danych w kolumnie szczegóły po prawej stronie.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.

Filmik instruktażowy znajduje się pod tym linkiem.

Pamiętaj!

 • dokonane zmiany zostaną wprowadzone do kasoterminala automatycznie przy okazji wykonania raportu dobowego lub przez ręczne wykonanie synchronizacji produktów na kasoterminalu
 • nie ma możliwości usunięcia produktu w taryfie PREMIUM. Każda dodana pozycja ma już swoją historię magazynową - stąd blokada jego usunięcia
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.