Asortyment

W iPOS web możesz bez problemu zarządzać produktami w swoim asortymencie. Wprowadzanie asortymentu i zarządzanie nim jest możliwe bezpośrednio w iPOS web. Dla Twojej wygody zapewniliśmy również obsługę za pomocą importu plików CSV, opisany w tym artykule.

Zrzut_ekranu_2017-06-06_o_15.13.00.png

Dodawanie produktu

Aby ręcznie wprowadzić produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Wypełnij dane produktu w kolumnie po prawej stronie.
  1. nazwa – maksymalnie 40 znaków.
  2. PLU – dzięki nadaniu numer PLU, w prosty sposób wyszukasz produkt na kasoterminalu. Jak wyszukać produkt poprzez numer PLU znajdziesz w tym artykule.
  3. jednostka – wybierz jednostkę miary.
  4. stawka VAT – wybierz stawkę VAT.
  5. kategorie – wybierz kategorię zdefiniowaną zgodnie z tym artykułem.
  6. typ – wybierz typ produktu.
  7. referencja – pole nieużywane.
  8. zewnętrzny id – jeżeli zarządzasz swoją bazą w zewnętrznym systemie, a tylko importujesz produkty do iPOS web, nadaj taki sam numer identyfikacyjny jaki występuje w zewnętrznym systemie.
  9. liczba miejsc po przecinku – określ liczbę miejsc po przecinku dla jednostki miary produktu.
  10. kody kreskowe – kody kreskowe związane z produktem. Minimalna obsługiwana długość kodu to 6 cyfr. Maksymalna to 13 cyfr. Możesz zdefiniować więcej kodów aniżeli jeden dla pojedynczego produktu. Kody kreskowe akceptowane przez system muszą być w oparciu o "EAN-13".
  11. zarządzanie cenami i cennikami zostało opisane w tym artykule. Aby wpisywać za każdym razem cenę produktu podczas sprzedaży w iPOS web określ cenę 0 PLN.
 4. Dodany produkt jest automatycznie ustawiony jako aktywny, tzn. istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży na terminalu. 
 5. Dla dodanego produktu można włączyć obsługę magazynową opisaną w tym artykule.
 6. Aby zapisać produkt naciśnij w przycisk dodaj, który znajduje się w prawym dolnym rogu.

Pamiętaj! Jeżeli nie określisz żadnej ceny w żadnym cenniku, produkt nie będzie widoczny na kasoterminalu!

Import produktów z pliku CSV

Możesz też szybko i wygodnie dodać swój asortyment za pomocą pliku CSV (opisany w tym artykule), zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk importuj: Wybierz opcję aktualizuj asortyment jeżeli chcesz dodać produkty do istniejących, bądź zastąp cały asortyment, jeśli chcesz wprowadzić nowe produkty i usunąć dotychczasowe.
 3. Wybierz wcześniej przygotowany plik i zaimportuj go.
 4. Jeśli chcesz przywrócić stan asortymentu sprzed importu, naciśnij w przycisk importuj i wybierz opcję przywróć stan z...

Usuwanie produktu

W każdym momencie możesz usunąć produkt, który już nie jest w Twojej ofercie. Aby usunąć pojedynczy produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz pożądany produkt z listy.
 3. Aby usunąć naciśnij w przycisk usuń znajdujący się w szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły.

Możesz też usunąć kilka produktów na raz. Aby usunąć więcej niż jeden produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkty z listy, poprzez zaznaczenie kwadracika obok poszczególnych artykułów.
 3. Aby usunąć naciśnij w przycisk usuń, znajdujący się w prawym górnym rogu.

Edytowanie produktu

Aby dokonać edycji produktu:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. Dokonaj edycji danych w kolumnie szczegóły po prawej stronie.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.

Filmik instruktażowy znajduje się pod tym linkiem.

Pamiętaj!

 • dokonane zmiany zostaną wprowadzone do kasoterminala automatycznie przy okazji wykonania raportu dobowego lub przez ręczne wykonanie synchronizacji produktów na kasoterminalu
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk