Asortyment

W iPOS web możesz bez problemu zarządzać produktami w swoim asortymencie. Wprowadzanie asortymentu i zarządzanie nim jest możliwe bezpośrednio w iPOS web. Dla Twojej wygody zapewniliśmy również obsługę za pomocą importu plików CSV, opisany w tym artykule.

Zrzut_ekranu_2018-10-03_o_16.30.15.png

Dodawanie produktu

Aby ręcznie wprowadzić produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Wypełnij dane produktu w kolumnie po prawej stronie:
  1. nazwa – maksymalnie 40 znaków. Dozwolone znaki:
   • cyfry;
   • polskie litery;
   • kropki;
   • przecinek;
   • procent;
   • kreska ukośna;
  2. PLU – dzięki nadaniu numer PLU, w prosty sposób wyszukasz produkt na kasoterminalu. Jak wyszukać produkt za pomocą numeru PLU znajdziesz tutaj.
  3. jednostka – wybierz jednostkę miary. Jeżeli nie widzisz oczekiwanej jednostki, możesz dodać nową. Więcej znajdziesz tutaj.
  4. precyzja – określ liczbę miejsc po przecinku dla jednostki miary produktu.
  5. stawka VAT – wybierz stawkę VAT. Zawsze może dodać nową stawkę VAT. Więcej znajdziesz tutaj.
  6. cena – zarządzanie cenami i cennikami zostało opisane tutaj. Aby wpisywać za każdym razem cenę produktu podczas sprzedaży ręcznie, w iPOS web określ cenę 0 PLN.
   • więcej szczegółów:

  1. kategorie – wybierz zdefiniowaną kategorię. Więcej znajdziesz tutaj.
  2. typ – wybierz czy towar ma być z uruchomioną obsługą magazynową, bądź czy jest to usługa. Więcej na temat magazynu znajdziesz tutaj.
  3. identyfikator – jeżeli zarządzasz swoją bazą w zewnętrznym systemie, a tylko importujesz produkty do iPOS web, nadaj taki sam numer identyfikacyjny jaki występuje w zewnętrznym systemie.
  4. kody kreskowe – kody kreskowe związane z produktem. Minimalna obsługiwana długość kodu to 6 cyfr. Maksymalna to 13 cyfr. Możesz zdefiniować więcej kodów aniżeli jeden dla pojedynczego produktu, ale nie więcej niż 18.
 4. Dodany produkt jest automatycznie ustawiony jako aktywny, tzn. istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży na terminalu. Jeżeli produkt nie jest obecny w Twojej ofercie, możesz zmienić jego status przesuwając suwak.
 5. Aby zapisać produkt, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.

Pamiętaj!

 • Jeżeli nie określisz żadnej ceny w żadnym cenniku, produkt nie będzie widoczny na kasoterminalu!

Import produktów z pliku CSV

Możesz też szybko i wygodnie dodać swój asortyment za pomocą pliku CSV (opisany tutaj), zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk importuj: Wybierz aktualizuj asortyment jeżeli chcesz dodać produkty do istniejących, bądź zastąp cały asortyment, jeśli chcesz wprowadzić nowe produkty i usunąć dotychczasowe.
 3. Wybierz wcześniej przygotowany plik i zaimportuj go. Plik CSV powinien być przygotowany zgodnie z opisem, który znajduje się tutaj.
 4. Jeśli chcesz przywrócić stan asortymentu sprzed importu, naciśnij w przycisk importuj i wybierz opcję przywróć stan z...

Usuwanie produktu

W każdym momencie możesz usunąć produkt, który już nie jest w Twojej ofercie. Aby usunąć pojedynczy produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz pożądany produkt z listy.
 3. Aby usunąć produkt w szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły naciśnij w przycisk usuń.

Możesz też usunąć kilka produktów na raz. Aby usunąć więcej niż jeden produkt:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkty z listy, poprzez zaznaczenie kwadracika obok poszczególnych artykułów.
 3. Aby usunąć w prawym górnym rogu naciśnij w przycisk usuń.

Pamiętaj!

 • Nie można wykasować produktów, które posiadają historię magazynową (WZ lub PZ).

Edytowanie produktu

Aby dokonać edycji produktu:

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. Dokonaj edycji danych w kolumnie szczegóły po prawej stronie.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.

Filmik instruktażowy znajdziesz tutaj.

Pamiętaj!

 • Dokonane zmiany zostaną wprowadzone do kasoterminala automatycznie przy okazji wykonania raportu dobowego lub przez ręczne wykonanie synchronizacji produktów na kasoterminalu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.