Asortyment

W iPOS web możesz bez problemu zarządzać produktami w swoim asortymencie. Wprowadzanie asortymentu i zarządzanie nim jest możliwe bezpośrednio w iPOS web. Dla Twojej wygody zapewniliśmy również obsługę za pomocą importu plików CSV, opisany w tym artykule.

Dodawanie produktu

Aby dodać produkt:

Untitled.png

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.
 3. Wypełnij dane produktu w kolumnie po prawej stronie:
  1. nazwa – maksymalnie 40 znaków. Dozwolone znaki:
   • cyfry;
   • polskie litery;
   • kropki;
   • przecinek;
   • procent;
   • kreska ukośna;
  2. PLU – dzięki nadaniu numer PLU, w prosty sposób wyszukasz produkt na kasoterminalu. Jak wyszukać produkt za pomocą numeru PLU znajdziesz tutaj.
  3. jednostka – wybierz jednostkę miary. Jeżeli nie widzisz oczekiwanej jednostki, możesz dodać nową. Więcej znajdziesz tutaj.
  4. precyzja – określ liczbę miejsc po przecinku dla jednostki miary produktu.
  5. stawka VAT – wybierz właściwą stawkę VAT. Pamiętaj że zawsze może dodać nową. Więcej znajdziesz tutaj.
  6. cena – zarządzanie cenami i cennikami zostało opisane tutaj. Aby wpisywać za każdym razem cenę produktu podczas sprzedaży ręcznie, w iPOS web określ cenę 0 PLN.

więcej szczegółów

Aby określić dodatkowe informacje na temat produktów:

mceclip0.png

  1. W kolumnie po prawej stronie wybierz więcej szczegółów.
  2. kategorie – wybierz zdefiniowaną kategorię. Więcej znajdziesz tutaj (opcjonalnie).
  3. typ – wybierz czy towar ma być z uruchomioną obsługą magazynową, bądź czy jest to usługa. Więcej na temat magazynu znajdziesz tutaj.
  4. identyfikator – jeżeli zarządzasz swoją bazą w zewnętrznym systemie, a tylko importujesz produkty do iPOS web, nadaj taki sam numer identyfikacyjny jaki występuje w zewnętrznym systemie. Nie więcej niż 16 znaków (opcjonalnie).
  5. kody kreskowe – kody kreskowe (EAN) związane z produktem. Minimalna obsługiwana długość kodu to 6 cyfr, zaś maksymalna 13 cyfr. Możesz zdefiniować więcej kodów aniżeli jeden dla pojedynczego produktu, ale nie więcej niż 18 (opcjonalnie).
  6. Pole GTU w pliku JPK – wybierz właściwy numer GTU. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.
  7. Wydruk na drukarce kuchennej – dzięki temu możesz określić czy dany produkt, ma być drukowany na dokumencie przekazywanym na kuchnie. 

   Dodany produkt jest automatycznie ustawiony jako aktywny, tzn. istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży na kasoterminalu. Jeżeli produkt nie jest obecny w Twojej ofercie, możesz zmienić jego status przesuwając suwak.
  8. Aby zapisać produkt, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk dodaj.

Dodawanie zdjęcia produktu

Posiadając kasoterminal iPOS smart + masz możliwość wgrania zdjęcia produktu. Dzięki czemu jeszcze szybciej i prościej wyszukasz produkt na tablecie!

Aby dodać zdjęcie produktu:

Untitled.png

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz właściwy produkt z listy.
 3. W kolumnie po prawej stronie wybierz zdjęcie.
 4. Wybierz naciśnij aby zmienić.
 5. Wyszukaj właściwe zdjęcie na swoim dysku.
 6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk zmień.

Pamiętaj!

 • Jeżeli nie określisz żadnej ceny w żadnym cenniku, produkt nie będzie widoczny na kasoterminalu.
 • Wgranie zdjęć dla produktów dostępne jest w każdej taryfie oraz niezależnie od posiadanego urządzenia.

Import produktów z pliku CSV

Możesz też szybko i wygodnie dodać swój asortyment za pomocą pliku CSV (opisany tutaj), zgodnie z poniższą instrukcją

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk importuj: Wybierz aktualizuj asortyment jeżeli chcesz dodać produkty do istniejących, bądź zastąp cały asortyment, jeśli chcesz wprowadzić nowe produkty i usunąć dotychczasowe.
 3. Wybierz wcześniej przygotowany plik i zaimportuj go. Plik CSV powinien być przygotowany zgodnie z opisem, który znajduje się tutaj.
 4. Jeśli chcesz przywrócić stan asortymentu sprzed importu, naciśnij w przycisk importuj i wybierz opcję przywróć stan z...

Pamiętaj!

 • opcja zastąp dostępna jest dla tylko dwóch taryf: FREE oraz STANDARD. 

Usuwanie produktu

W każdym momencie możesz usunąć produkt, który już nie jest w Twojej ofercie. Aby usunąć pojedynczy produkt.

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz pożądany produkt z listy.
 3. Aby usunąć produkt w szarej kolumnie po prawej stronie oznaczonej szczegóły naciśnij w przycisk usuń.

Możesz też usunąć kilka produktów na raz. Aby usunąć więcej niż jeden produkt.

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkty z listy, poprzez zaznaczenie kwadracika obok poszczególnych artykułów.
 3. Aby usunąć w prawym górnym rogu naciśnij w przycisk usuń.

Pamiętaj!

 • Nie można wykasować produktów, które posiadają historię magazynową (WZ lub PZ). W takim przypadku należy ustawić produkt jako "nieaktywny" - patrz pierwszy akapit.

Edytowanie produktu

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt z listy.
 3. Dokonaj edycji danych w kolumnie po prawej stronie.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zmień.

Filmik instruktażowy znajdziesz tutaj.

Pamiętaj!

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.