Wycofanie urządzenia z użytkowania

Kiedy postanowisz zakończyć użytkowanie swojego urządzenia (np. z powodu likwidacji działalności lub potrzeby wymiany urządzenia na nowe) musisz wcześniej wykonać poniższe czynności:

  1. ostatniego dnia pracy wykonać na urządzeniu raport dobowy, następnie po zakończeniu miesiąca raport miesięczny,
  2. złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla prowadzonej działalności wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej. Na złożenie wniosku masz tylko 7 dni od momentu zakończenia pracy na urządzeniu (link do formularza wniosku),
  3. złożyć wniosek o wyrejestrowanie urządzenia z ewidencji prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Po złożeniu wniosków oczekuj na informację z urzędu skarbowego o ustalonym terminie odczytu pamięci fiskalnej. Znając termin odczytu skontaktuj się z Centrum Pomocy iPOS – zamówimy wizytę serwisanta, który wykona odczyt w wyznaczonym terminie, w obecności urzędnika skarbowego.

Na koniec otrzymasz sporządzony przez urzędnika skarbowego protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej (link do wzoru protokołu).

Jeżeli wcześniej skorzystałeś z ulgi na zakup urządzenia fiskalnego, a czas pracy na urządzeniu był krótszy niż 3 lata, będziesz musiał zwrócić kwotę ulgi na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

Ulgę należy zwrócić do 25 dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym zakończyłeś pracę na urządzeniu (jeżeli rozliczasz się z urzędem skarbowym za okresy miesięczne),

b) kwartale, w którym zakończyłeś pracę na urządzeniu (jeżeli rozliczasz się z urzędem skarbowym za okresy kwartalne).

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.