Podłączenie wagi

Podłączenie wagi

Kasoterminal ma możliwość automatycznego odczytu wagi i współpracuje ze wszystkimi wagami, które komunikują się protokołem Angel AP1 – jest to najpopularniejszy protokół występujący w wagach. Aby prawidłowo podłączyć wagę do kasoterminala należy użyć przewodu zgodnie z poniższym schematami.

Dla wagi CAS SW-I:

 

schemat_przewodu_do_wagi_IPOS_DUET.png

 

Dla wagi CAS SW-II:

schemat_przewodu_do_wagi_CAS_SW-II_IPOS_DUET.png

 

Aby połączyć wagę z kasoterminalem należy wpiąć wtyk telefoniczny w gniazdo oznaczone napisem COM2.

Ustawienie sposobu komunikacji wagi

Aby ustawić poprawny tryb sposobu komunikacji:

  1. Włącz wagę włącznikiem, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz:Zrzut_ekranu_2019-09-4_o_13.23.02.png - na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „u-SEt”.
  2. Naciśnij klawisz: Zrzut_ekranu_2019-09-4_o_13.23.02.png - na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie protokołu.
  3. Naciśnij klawisz: Zrzut_ekranu_2019-09-4_o_13.21.47.png aby zmienić sposób komunikacji na prawidłowy: rS-PC”. 
  4. Naciśnij klawisz: Zrzut_ekranu_2019-09-4_o_13.23.02.png aby zapisać ustawienia. 

Uruchomienie wagi

Pamiętaj aby waga była włączona podczas uruchomienia kasoterminala. Jeżeli waga nie będzie włączona, nie będzie możliwy automatyczny odczyt na kasoterminalu. 

Test Wagi

W każdym momencie możesz sprawdzić czy kasoterminal prawidłowo połączył się z wagą. Aby sprawdzić połączenie wagi:

  1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
  3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
  4. Wybierz 5. "Testy".
  5. Wybierz 5. "Testy wagi".

Współpraca kasoterminala z wagą została opisana w tym artykule.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.