Podłączenie szuflady na gotówkę - iPOS duet

Podłączenie szuflady 

Kasoterminal iPOS duet współpracuje z szufladami na gotówkę dowolnego typu. Jeśli chcesz wyposażyć swój sklep w szufladę na gotówkę, koniecznie sprawdź ofertę iPOS. Aby zapewnić prawidłowe działanie szuflady należy ją podłączyć do kasoterminala za pomocą przewodu wykonanego według poniższego schematu:

Zrzut_ekranu_2017-09-16_o_10.24.37.png

Przewód szuflady należy podłączyć do gniazda oznaczonego na rysunku jako szuf:

Untitled.png

Zmiana napięcia otwarcia szuflady

Każda szuflada posiada określone napięcie wymagane do jej otwarcia. Aby szuflada otwierała się prawidłowo wymagane jest ustawienie właściwego napięcia w kasoterminalu.

Aby zmienić napięcie:

 1. Gdy urządzenie jest wyłączone przytrzymaj przycisk "nie" do momentu aż uruchomi się drukarka fiskalna (niebieski ekran skierowany do klienta podświetli się).
 2. Następnie puść przycisk "nie" i przytrzymaj przycisk "tak", do momentu aż usłyszysz krótki sygnał dzwiękowy.
 3. Po poprawnym uruchomieniu, przejdź do menu serwisowego drukarki:

dlamateusza.png

Menu obsługujemy dwoma przyciskami: "tak" i "nie". Znajdują się od dołu urządzenia. Przycisk "nie" służy do wyboru opcji, zaś przycisk "tak" zatwierdza wybór. 

 1. Wybierz "Konfiguracja" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 2. Wybierz "SZUF" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 3. W kolejnym widoku wybierz odpowiednie napięcie i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 4. Wybierz "Wy" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 5. Wybierz "Koniec" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".

Test Szuflady

Aby zweryfikować poprawność działania szuflady:

Z uruchomioną obsługą gotówki

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając na wyświetlaczu trzy poziome linie znajdujące się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.
 4. Wybierz pozycję 3. Otwarcie szuflady".

W tym momencie nastąpi otwarcie szuflady.

Bez uruchomionej obsługi gotówką

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając na wyświetlaczu trzy poziome linie znajdujące się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.

W tym momencie nastąpi otwarcie szuflady.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.