Wymagania sieciowe dla iPOS duet Ethernet

Jeżeli zdecydowałeś się na zakup iPOS duet w wersji Ethernet musisz zapewnić odpowiednią konfigurację urządzeń sieciowych zanim podłączysz kasoterminal do internetu.

Ustawienia DHCP

Jeśli w sieci lokalnej jest uruchomiona usługa automatycznej konfiguracji sieciowej (DHCP - dynamiczne przydzielanie adresów IP), kasoterminal otrzyma automatycznie adres IP oraz inne ustawienia sieciowe. Przy braku lokalnej usługi DHCP należy na kasoterminalu skonfigurować ustawienia adresu IP kasoterminala:

  1. Wejdź do menu
  2. Naciśnij 8. Konfiguracja
  3. Naciśnij 3. Komunikacja
  4. Naciśnij 3. Ustawienia ETH
  5. Wpisz ustawienia sieciowe
Konfiguracja zabezpieczeń (firewall)
Ruch wychodzący do sieci Internet
W celu zapewnienia poprawnego działania kasoterminala konieczne jest wyłączenie ograniczeń w komunikacji wychodzącej z kasoterminala do sieci Internet. W szczególności zabezpieczenia sieci nie powinny ograniczać (blokować) ruchu wychodzącego z adresu kasoterminala do konkretnych adresów oraz portów umożliwiając kasoterminalowi swobodny dostęp do sieci Internet.
Ruch przychodzący z sieci Internet
Kasoterminal nie wymaga dopuszczenia ruchu przychodzącego inicjowanego z publicznej sieci Internet. Tym samym nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek rekonfiguracji w zabezpieczeniach sieci lokalnej w tym zakresie. 
 
Podłączenie kasoterminala
Jeżeli zapewniłeś odpowienie ustawienia urządzeń sieciowych to kolejnym krokiem jest zakup przewodu RJ-45 o odpowiedniej długości. Układając przewód pamiętaj, że nie można go załamywać – grozi to brakiem łączności. Przewód podłącz do routera a następnie do kasoterminala do portu oznaczonego sybolem Ethernet:
naklejka_informacyjna.png
Na koniec wykonaj test komunikacji:
  1. Wejdź do menu
  2. Naciśnij 8. Konfiguracja
  3. Naciśnij 5. Testy
  4. Naciśnij 1. Test komunikacji
  5. Naciśnij zielony przycisk dalej
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.