Wymagania sieciowe dla iPOS duet Ethernet

Jeżeli zdecydowałeś się na zakup iPOS duet w wersji Ethernet musisz zapewnić odpowiednią konfigurację urządzeń sieciowych zanim podłączysz kasoterminal do internetu.

Ustawienia DHCP

Jeśli w sieci lokalnej jest uruchomiona usługa automatycznej konfiguracji sieciowej (DHCP - dynamiczne przydzielanie adresów IP), kasoterminal otrzyma automatycznie adres IP oraz inne ustawienia sieciowe. Przy braku lokalnej usługi DHCP należy na kasoterminalu skonfigurować ustawienia adresu IP kasoterminala:

  1. Wejdź do menu
  2. Naciśnij 8. Konfiguracja
  3. Naciśnij 3. Komunikacja
  4. Naciśnij 3. Ustawienia ETH
  5. Wpisz ustawienia sieciowe
Konfiguracja zabezpieczeń (firewall)
Ruch wychodzący do sieci Internet
W celu zapewnienia poprawnego działania kasoterminala konieczne jest wyłączenie ograniczeń w komunikacji wychodzącej z kasoterminala do sieci Internet. W szczególności zabezpieczenia sieci nie powinny ograniczać (blokować) ruchu wychodzącego z adresu kasoterminala do konkretnych adresów oraz portów umożliwiając kasoterminalowi swobodny dostęp do sieci Internet.
Ruch przychodzący z sieci Internet
Kasoterminal nie wymaga dopuszczenia ruchu przychodzącego inicjowanego z publicznej sieci Internet. Tym samym nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek rekonfiguracji w zabezpieczeniach sieci lokalnej w tym zakresie. 
 
Podłączenie kasoterminala
Jeżeli zapewniłeś odpowienie ustawienia urządzeń sieciowych to kolejnym krokiem jest zakup przewodu RJ-45 o odpowiedniej długości. Układając przewód pamiętaj, że nie można go załamywać – grozi to brakiem łączności. Przewód podłącz do routera a następnie do kasoterminala do portu oznaczonego sybolem Ethernet:
naklejka_informacyjna.png
Na koniec wykonaj test komunikacji:
  1. Wejdź do menu
  2. Naciśnij 8. Konfiguracja
  3. Naciśnij 5. Testy
  4. Naciśnij 1. Test komunikacji
  5. Naciśnij zielony przycisk dalej
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.