Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej PeP

Aplikacja płatnicza rozliczna jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie:

  1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Przejdź do menu naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
  3. Wybierz 8. Konfiguracja.
  4. Wybierz 6. Aplikacja płatnicza.
  5. Wybierz 1. Administracja (hasło: 2009).
  6. Wybierz 1. Zamknięcie dnia.
  7. Potwierdź wykonanie rozliczenia naciskając "tak" na wyświetlaczu.
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk