Błąd Zegara RTC

Problem z zegarem może pojawić się w momencie uruchomienia kasoterminala po długim czasie nieużywania. Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu drukarki fiskalnej pojawi się komunikat "Błąd Zegara RTC", a na terminalu będzie widoczny informacja "Tryb Awaryjny".  W takiej sytuacji należy ustawić poprawną datę na drukarce fiskalnej. W tym celu:

 1. Wyłącz kasoterminal.
 2. Przejdź do menu drukarki fiskalnej:drukarka_-_spo_d2.png
  1. przytrzymaj przycisk "nie" do momentu aż uruchomi się drukarka fiskalna (niebieski ekran skierowany do klienta podświetli się).
  2. Następnie puść przycisk "nie" i przytrzymaj przycisk "tak", do momentu aż usłyszysz sygnał dzwiękowy.
  3. Po poprawnym uruchomieniu, przejdź do menu serwisowego drukarki:

   dlamateusza.png 

Menu obsługujemy dwoma przyciskami: "tak" i "nie". Znajdują się one od dołu urządzenia. Przycisk "nie" służy do wyboru opcji, zaś przycisk "tak" zatwierdza wybór. 

 1. Wybierz "Konfiguracja" i zatwierdź przyciskiem "tak".
 2. Wybierz "Zegar" i zatwierdź przyciskiem "tak".
 3. Ustaw prawidłową datę i godzinę. 
  • Przycisk TAK - zwiększa o jeden wartość (godziny, minuty, roku, miesiąca, dnia); w przypadku ustawiania godziny zegara RTC po wybraniu pozycji „Wy” przycisk ten służy do zakończenia ustawiania.
  • Przycisk NIE - przejścia do następnego elementu daty/ godziny lub zakończenie ustawiania godziny może zajść po wybraniu pozycji „Wy
 4.  Wybierz "Wy" i zatwierdź przyciskiem "tak".

Po zakończonej konfiguracji, urządzenie zada pytanie "Czy zapisać zegar?". Należy potwierdzić wprowadzone zmiany naciskając przycisk "tak". W kolejnym kroku urządzenie wydrukuje potwierdzenie zmiany daty.

Po zweryfikowaniu wydrukowanej daty uruchom cały kasoterminal, wykonując poniższą procedurę:

 1. Wybierz pozycję "Wy" i naciśnij przycisk "tak".
 2. Wybierz pozycję "Koniec" i naciśnij przycisk "tak".
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.