Raport fiskalny miesięczny

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z początkiem kolejnego miesiąca sprzedażowego należy wykonać raport miesięczny. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych raportów dobowych w wybranym miesiącu.

Aby wydrukować raport miesięczny:

  1. Zaloguj się na urządzeniu.
  2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
  3. Wybierz pozycję 4. Raporty.
  4. Wybierz pozycję 2. Raport miesięczny.
  5. Wprowadź dane miesiąca, za który chcesz wykonać raport.
  6. Przejdź dalej naciskając zielony przycisk.
  7. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Raport miesięczny może wydrukować użytkownik z właściwymi uprawnieniami.

Pamiętaj!

  • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT, raporty miesięczne należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.