Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji na kasie

Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816). Zgodnie z zawartymi informacjami, każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na urządzeniu fiskalnym, musi zapoznać zatrudnione osoby z zasadami właściwej pracy z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

Dla pracowników zatrudnionych przed 1 maja 2019 roku zapoznanie z zasadami ewidencji na kasie, powinno odbyć się do dnia 31 maja 2019 roku. Natomiast dla pracowników zatrudnionych po 1 maja 2019 roku, szkolenie powinno odbyć się przed rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży na kasie fiskalnej.

W tym celu po przeprowadzonym szkoleniu, należy wypełnić i podpisać oświadczenie.

Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla pracownika, drugi dla pracodawcy. 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.