Parowanie urządzeń w iPOS smart+

Kasoterminale iPOS smart + korzysta z bezprzewodowego połączenia tableta, z drukarką fiskalną. O tym czy oba urządzenia są połączone ze sobą, świadczy komunikat wyświetlany w lewym górnym rogu:

mceclip0.png - Prawidłowe połączenie z siecią.

Untitled1.png - W tablecie moduł WIFI jest wyłączony. 

Untitled.png - Tablet połączony jest z inną sieci.

Generowanie kodu do parowania

 1. Włącz urządzenie przytrzymując przez 3 sekundy przycisk "nie" pod wyświetlaczem drukarki.
 2. Po usłyszeniu krótkie sygnału dźwiękowego ponownie naciśnij przycisk "nie" pod wyświetlaczem drukarki.
  Jeżeli prawidłowo wykonano powyższe operacje, na wyświetlaczu drukarki powinno wyświetlić się menu serwisowe. Menu obsługuje się dwoma przyciskami znajdującymi się pod wyświetlaczem urządzenia. Przycisk "nie" służy do wyboru opcji, zaś przycisk "tak" zatwierdza wybór.
 3. Przejdź na pozycję Ustawienia i zatwierdź.
 4. Przejdź na pozycję Parowanie WIFI i zatwierdź.
 5. Zatwierdź operację naciskając przycisk "tak", opisany PARUJ.
  Nastąpi wydruk dokumentu z niezbędnym kodem. Zachowaj go.
 6. Przejdź na pozycję Powrót, a następnie zatwierdź.
 7. Przejdź na pozycję Koniec (restart urządzenia) i zatwierdź.

Parowanie terminala

Dalej po uruchomieniu tabletu oraz drukarki niezbędny jest wpisanie otrzymanego kodu.

 1. Naciśnij jednocześnie na terminalu 1, 5, 9, a następnie wybierz w lewym górnym rogu iPAS.
 2. Przejdź do menu serwisowego, naciskając 3 poziome linie w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz 2. Komunikacja.
 4. Wybierz 1. Terminal.
 5. Wybierz 1. Parowanie WIFI.
 6. Wprowadź wcześniej wydrukowany kod, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 7. Zrestartuj terminal.

Parowanie tabletu

 1. Przejdź do menu serwisowego, wybierając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 2. Wybierz 2. Komunikacja..
 3. Wybierz 2. Tablet.
 4. Wprowadź wcześniej wydrukowany kod, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Pamiętaj!

 • W przypadku gdy kasoterminal jest rozparowany, na wyświetlaczu ukaże się komunikat "Błąd komunikacji z drukarką, Sprawdź czy drukarka jest włączona i czy połączenie z drukarką jest poprawnie skonfigurowane". Dodatkowo w lewym górnym rogu pojawi się stosowny 
 • Untitled1.png
 • Untitled.png
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.