Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej

Aplikacja płatnicza rozliczana jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. Potwierdzeniem jest wydruk niefiskalnego paragonu zawierającego listę transakcji kartami. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie.

Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej

Aby ręcznie rozliczyć aplikację płatniczą:

  1. Naciśnij na terminalu trzy przyciski naraz 1,5,9.
  2. W prawym górnym rogu stuknij w przycisk PŁATNOŚĆ.
  3. Wprowadź hasło administratora - 673524, bądź 1234.
  4. W lewym dolnym rogu naciśnij w przycisk ADMIN.
  5. Wybierz opcję ROZLICZENIE.
  6. Wybierz rodzaj rozliczenia ONLINE.
  7. Postępuj zgodnie z komunikatami.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.