Ręczne rozliczenie aplikacji płatniczej

Aplikacja płatnicza rozliczana jest automatycznie zawsze po wykonaniu raportu dobowego. Potwierdzeniem jest wydruk niefiskalnego paragonu zawierającego listę transakcji kartami. W wyjątkowych sytuacjach gdy występuje problem z zasięgiem, aplikacja płatnicza nie wykona automatycznego rozliczenia. Wówczas należy wykonać ręczne rozliczenie:

  1. Naciśnij na terminalu trzy przyciski naraz 1,5,9.
  2. W prawym górnym rogu naciśnij w przycisk "PŁATNOŚĆ".
  3. Wprowadź hasło administratora - "1234".
  4. W lewym dolnym rogu naciśnij w przycisk "ADMIN".
  5. Wybierz opcję "ROZLICZENIE".
  6. Wybierz rodzaj rozliczenia "ONLINE".
  7. Postępuj zgodnie z komunikatami.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.