Edycja paragonu - iPOS smart+

Każdy produkt, który nabijemy na paragon, możemy w łatwy sposób zmodyfikować w zakresie ilości/wagi, ceny i rabatu lub nawet skasować go jeśli, został nabity omyłkowo.

Zmiana ilości/wagi

  1. Wybierz produkt, który chcesz zmodyfikować.
  2. Wprowadź żądaną ilość/wagę. Jeśli do kasoterminala została podłączona waga, nowy pomiar z wagi wykona się automatycznie.
  3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

1.png

Zmiana ceny

Ta funkcja wymaga nadania odpowiednich uprawnień.

  1. Wybierz produkt, który chcesz zmodyfikować.
  2. Wprowadź nową cenę.
  3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

2.png

Nadawania rabatów

Ta funkcja wymaga nadania odpowiednich uprawnień. Rabaty możliwe do nadania obejmują rabaty zdefiniowane (wymaga wprowadzenia rabatów w iPOS web) oraz rabaty dowolne.

Nadawanie rabatów zdefiniowanych

  1. Wybierz produkt, który chcesz zmodyfikować.
  2. Z panelu z lewej strony wybierz rabat, który chcesz nadać do produktu.
  3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

3.png

Nadawania rabatów dowolnych

Funkcjonalność w trakcie wdrażania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.