Obsługa wielu paragonów

Kasoterminal oferuje możliwość obsługi wielu paragonów jednocześnie. Taka funkcjonalność jest przydatna w wielu sytuacjach:

 • zaparkowanie otwartego paragonu i obsługa kolejnego klienta,
 • obsługa wielu klientów jednocześnie, np. przy poszczególnych stolikach,
 • dzielenie paragonu w sytuacji, gdy klienci zamierzają zapłacić osobno za wybrane pozycje

Uruchomienie i skonfigurowanie obsługi wielu paragonów w iPOS web zostało opisane tutaj.

Obsługa wielu paragonów

Listę paragonów podejrzysz na ekranie sprzedaży, po lewej stronie w zakładce "paragony".

1.png

Przełączanie między paragonami

Posiadając skonfigurowane paragony w iPOS web możesz na bieżąco rejestrować produkty do każdego paragonu. Ta funkcjonalność jest idealnym rozwiązaniem dla lokali gastronomicznych z wieloma stolikami.

Aby przełączyć się na inny paragon:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję paragony.
 3. Aby wybrać na liście stuknij we właściwy paragon.

Dodawanie paragonów

Jeżeli obsługujesz klienta, który jeszcze nie dokonał płatności a kolejka się powiększa, możesz zaparkować otwarty paragon i dodać kolejny aby obsłużyć kolejnego klienta.

Aby dodać kolejny paragon:

mceclip1.png

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję paragony.
 3. Na wyświetlonych paragonach, przejdź na sam dół listy i stuknij w pusty paragon, który jest oznaczony plusem "mceclip0.png".

  Kasoterminal automatycznie przełączy się na nowo powstały paragon. Natomiast po jego wydrukowaniu, zostanie on automatycznie usunięty.

Usuwanie paragonów

Jeżeli wprowadzisz zbyt dużą liczbę dodatkowych paragonów za pomocą kasoterminala, możesz je usunąć.

mceclip1.png

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję paragony.
 3. Zaznacz właściwy paragon.
 4. Aby usunąć, stuknij w żółty przycisk skasuj paragon.

Pamiętaj!

 • Z pozycji tabletu możesz skasować paragony, dodane z poziomu tabletu.

Dzielenie i łączenie paragonów

W przypadku kiedy klienci chcą zapłacić osobno za wybrane pozycje na wcześniej przygotowanym paragonie, możesz podzielić paragon.

Aby podzielić paragon (przenieść część produktów z jednego paragonu do nowego):

3.png

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję paragony.
 3. Wybierz paragon z listy, a następnie po prawej stronie zaznacz te produkty, które chcesz przenieść na innych paragon.
 4. Wybierz paragon z dostępnych i kliknij zielony przycisk przenieś bądź stwórz nowy wybierając zielony przycisk nowy paragon.

W sytuacji gdy klienci przesiądą się do innego stolika możesz przenieść zawartość całego paragonu lub pojedyncze produkty do innego.

Aby przenieść zawartość całego paragonu do innego:

2.png

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję paragony.
 3. Wybierz paragon z listy, a następnie po prawej stronie zaznacz wszystkie produkty.
 4. Wybierz paragon z dostępnych i kliknij zielony przycisk przenieś.

Łączenie paragonów

W przypadku kiedy masz otwartych kilka paragonów, a chciałbyś je częściowo lub całkowicie połączyć, należy wybrać opcję 'połącz paragon':

 1. Wybierz aktywny paragon, który chcesz połączyć z innym.
 2. Następnie wybierz paragon, z którym chcesz połączyć aktywny paragon.
 3. Naciśnij zielony przycisk "połącz".
 4. Kontynuuj sprzedaż poprzez zatwierdzenie zielonym przyciskiem "wybierz".

3.png

 

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Parkowanie paragonów dostępne jest w taryfie Premium oraz Pro.
 • Liczba obok przycisku paragony po lewej stronie, oznacza ilość otwartych paragonów.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.