Konfiguracja uwag do zamówienia i pozycji

Platforma iPOS web umożliwia skonfigurowanie uwag do całego zamówienia oraz do poszczególnych pozycji na paragonie. Możliwe jest wprowadzanie uwag z wcześniej zdefiniowanej listy uwag do wszystkich paragonu, bądź listy przypisanej do konkretnego produktu lub całkowicie swobodnie.

Konfiguracja uwag w sposób dowolny

Zrzut_ekranu_2022-10-25_o_22.26.10.png

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. W opcji uwagi do zamówienia wybierz dowolny.
 3. Zmiana zapisze się automatycznie. 

Konfiguracja listy z uwagami

 • Lista uwag do pojedynczego produktu – umożliwia wprowadzenie uwag przypisanych do poszczególnych produktów w asortymencie.
 • Uniwersalna lista uwag do dowolnej pozycji na zamówieniu – posiada ona uniwersalne zastosowanie, można wybrać ją do każdej pozycji będącej na rachunku.

Lista uwagi do pojedynczego produktu

Ta opcja umożliwia wprowadzenie uwag przypisanych do poszczególnych produktów w asortymencie:

Zrzut_ekranu_2022-09-26_o_10.15.33.png

 1. Przejdź do Produkty/Asortyment.
 2. Wybierz produkt, do którego chcesz dodać listę uwag.
 3. W kolumnie po prawej stronie wybierz więcej szczegółów.
 4. W opcji uwagi do pozycji wprowadź komentarze do produktu, każda uwaga powinna zostać wprowadzona od nowego wiersza. 
 5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w prawym dolnym rogu naciśnij w przycisk zmień.

Uniwersalna lista uwag do dowolnej pozycji na zamówieniu

Ta opcja posiada bardziej uniwersalne zastosowanie – dzięki niej można wprowadzić listę uwag możliwych do wyboru dla każdej pozycji będącej na rachunku:

Zrzut_ekranu_2022-09-26_o_10.23.11.png

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. W opcji uwagi do zamówienia wybierz lista.
 3. W opcji lista uwag do pozycji wpisz uwagi, każda uwaga powinna zostać wprowadzona od nowego wiersza.
 4. Zmiana zapisze się automatycznie.

Uniwersalna lista uwag do całego zamówienia

Dzięki tej opcji można wprowadzić listę uwag możliwych do wyboru dla całego paragonu:

Zrzut_ekranu_2022-09-26_o_10.23.11.png

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. W opcji uwagi do zamówienia wybierz lista.
 3. W opcji lista uwag do paragonu wpisz uwagi, każda uwaga powinna zostać wprowadzona od nowego wiersza.
 4. Zmiana zapisze się automatycznie.

Pamiętaj!

 • Dodanie komentarza do pozycji na rachunku nie będzie miało wpływu na stan magazynowy. 
 • Funkcjonalność dostępna jest w taryfie PRO oraz MAX.
 • Wybranie uwag w formie dowolny, spowoduje że będzie można również wybrać uwagi z listy. 
 • Kasoterminal iPOS pocket nie obsługuje dowolnych uwag.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.