Wymiana rolki papieru - drukarka bonowa

W momencie kiedy skończy się papier podczas wydruku, drukarka zasygnalizuje brak papieru przerywanym sygnałem dźwiękowym i nastąpi blokada dokonywania sprzedaży aż do momentu włożenia nowej rolki. Drukarka bonowa umożliwia drukowanie dokumentów korzystając z dwóch szerokości papieru: 57 oraz 80 mm. Standardowo polecamy korzystanie z rolek o szerokości 80 mm. Niemniej w przypadku chęci drukowania na papierze 57 mm, należy wcześniej zamontować łopatkę, która jest dodawana w zestawie. Umożliwia  ona włożenie węższej rolki.

Wymiana rolki papieru

Aby wymienić papier:

  1. Otwórz pokrywę naciskając szary, fizyczny przycisk znajdujący się od góry urządzenia.
  2. Usuń pozostałości po poprzedniej rolce.
  3. Włóż nową rolkę papieru w taki sposób, żeby papier wysuwał się od spodu rolki.
  4. Zamknij pokrywę, aż usłyszysz zatrzaśnięcie.

Jeżeli papier skończył się podczas wydruku, po zamknięciu pokrywy nastąpi automatyczne dodrukowanie pozostałości dokumentu.