Podłączenie szuflady na gotówkę - iPOS duet

Podłączenie szuflady na gotówkę

Kasoterminal iPOS duet współpracuje z szufladami na gotówkę dowolnego typu. Jeśli chcesz wyposażyć swój sklep w szufladę na gotówkę, koniecznie sprawdź ofertę iPOS. Aby zapewnić prawidłowe działanie szuflady należy ją podłączyć do kasoterminala za pomocą przewodu wykonanego według poniższego schematu:

Przewód szuflady należy podłączyć do gniazda oznaczonego na rysunku jako szuf:

Zmiana napięcia otwarcia szuflady

Każda szuflada posiada określone napięcie wymagane do jej otwarcia. Aby szuflada otwierała się prawidłowo wymagane jest ustawienie właściwego napięcia w kasoterminalu.

Aby zmienić napięcie:

  1. Gdy urządzenie jest wyłączone przytrzymaj przycisk nie do momentu aż uruchomi się drukarka fiskalna (niebieski ekran skierowany do klienta podświetli się).
  2. Następnie puść przycisk "nie" i przytrzymaj przycisk tak, do momentu aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.
  3. Po poprawnym uruchomieniu, przejdź do menu serwisowego drukarki:

Menu obsługujemy dwoma przyciskami: tak i nie. Znajdują się od dołu urządzenia. Przycisk nie służy do wyboru opcji, zaś przycisk tak zatwierdza wybór. 

  1. Wybierz Konfiguracja i zatwierdź wybór naciskając przycisk tak.
  2. Wybierz SZUF i zatwierdź wybór naciskając przycisk tak.
  3. W kolejnym widoku wybierz odpowiednie napięcie i zatwierdź wybór naciskając przycisk tak.
  4. Wybierz Wy i zatwierdź wybór naciskając przycisk tak.
  5. Wybierz Koniec i zatwierdź wybór naciskając przycisk tak.

Test szuflady

Więcej na temat testów poszczególnych kasoterminali znajdziesz poniżej: