Podłączenie wagi

Kasoterminal ma możliwość automatycznego odczytu wagi i współpracuje ze wszystkimi wagami, które komunikują się protokołem Angel AP1 – jest to najpopularniejszy protokół występujący w wagach. Aby prawidłowo podłączyć wagę do kasoterminala należy użyć przewodu zgodnie z poniższym schematami.

Podłączenie wagi do iPOS duet

Dla wagi CAS SW-I:

 

 

Dla wagi CAS SW-II:

 

Podłączenie wagi do iPOS smart/smart+

Dla wagi CAS SW-II:

 

 

Aby połączyć wagę z kasoterminalem iPOS smart/smart+, należy wpiąć wtyk RJ45 w gniazdo oznaczone napisem COM2.

 

Ustawienie sposobu komunikacji wagi

Aby ustawić poprawny tryb sposobu komunikacji:

  1. Włącz wagę włącznikiem, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz: - na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „u-SEt”.
  2. Naciśnij klawisz:  - na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie protokołu.
  3. Naciśnij klawisz:  aby zmienić sposób komunikacji na prawidłowy: „rS-PC”. 
  4. Naciśnij klawisz:  aby zapisać ustawienia. 

Uruchomienie Wagi

Pamiętaj aby waga była włączona podczas uruchomienia kasoterminala. Jeżeli waga nie będzie włączona, nie będzie możliwy automatyczny odczyt na kasoterminalu. 

Test Wagi

Test wagi dla każdego z modeli, został opisany w poszczególnych artykułach:

  1. iPOS duet.
  2. iPOS smart.
  3. iPOS smart +.

Obsługa towarów ważonych

Obsługa ważonych towarów została opisana w poniższych artykułach:

  1. iPOS duet.
  2. iPOS smart.
  3. iPOS smart +.

Natomiast współpraca kasoterminala z wagą została opisana w tym artykule.