Uruchomienie modułu GSM na iPOS pocket

Czasem wybór innej konfiguracji ustawień sieciowych, bądź ingerencja użytkownika w ustawienia terminala może spowodować, że wbudowany moduł GSM ulegnie wyłączeniu.

Aby zweryfikować czy moduł GSM jest aktywny:

  1. Na terminalu naciśnij jednocześnie klawisze 1,5 oraz 9.
  2. Jeżeli na pasku ikon w lewym górnym rogu nie widać kresek zasięgu ani napisu 3G/2G, najprawdopodobniej moduł GSM został wyłączony, wówczas postępuj zgodnie z dalszymi krokami.
  3. Stuknij ikonę oznaczoną jako "Com Control".
  4. Spójrz na 1 ustawienie "Mobile Data", jeżeli widnieje tam status "Down" lub "off" oznacza to że moduł GSM jest nieaktywny, status "Up" oznacza że moduł jest aktywny i pracuje.
  5. Stuknij w "Mobile Data"
  6. Stuknij w "Start Network Interface".
  7. Poczekaj aż pojawi się komunikat o treści "Interface started" oznaczający że moduł GSM został popranie uruchomiony, a następnie wybierz "OK".
  8. Wyjdź do ustawień terminala stukając "Exit", potwierdź wyjście stukając "Yes".
  9. Stuknij w ikonę iPAS aby powrócić do aplikacji sprzedażowej.