Duplikat dokumentu

Jeśli zajdzie potrzeba wygenerowania duplikatu paragonu lub faktury, należy w pierwszej kolejności ustalić numer wydruku, którego ma dotyczyć duplikat.

Wydruk duplikatu dokumentu 

Aby wydrukować duplikat dokumentu na urządzeniach iPOS pocket:

  1. Połącz przewodowo urządzenie z komputerem poprzez wbudowany port USB-C. 
  2. Skonfiguruj komunikację urządzenia, zgodnie z instrukcją.
  3. Uruchom program PDOP.jar (wymaga zainstalowanej na Twoim komputerze aktualnej wersji JAVA).
  4. Wybierz z menu Plik, a następnie Połącz z kasą.
  5. W okienku IP terminala należy podać adres IP 192.168.137.2, numer portu zawsze 4000, ID użytkownika zawsze 0, hasło to numer seryjny terminala i klikamy Połącz.
  6. Po połączeniu z kasą przechodzimy do zakładki Wydruki, a następnie wybieramy zakres dat i zatwierdzamy przyciskiem Szukaj
  7. Dalej pojawi się lista odczytanych wydruków. Każdy z tych wydruków można zaznaczyć i wybrać z menu Plik, a następnie Eksportuj do PDF i wybierz zaznaczone.
  8. Zaznaczone dokumenty zostaną pobrane na dysk komputera.