Fiskalizacja iPOS pocket

Kasoterminal iPOS pocket jest pierwszym urządzeniem, stworzonym w oparciu o najnowsze rozporządzenie dot. wirtualnych kas fiskalnych. Pozwala na prowadzenie sprzedaży, gdzie transakcja jest fiskalizowana bezpośrednio w oprogramowaniu, a nie fizycznej pamięci fiskalnej tak jak to było dotychczas. Dla Państwa wygody udostępniliśmy funkcjonalność w której użytkownik może samodzielnie przeprowadzić fiskalizację. 

Aby przeprowadzić fiskalizację urządzenia:

1.  Wykonaj inicjalizację aplikacji sprzedażowej.

2. Przejdź do menu serwisowego (trzy poziome linie w lewym górnym rogu).

3. Wybierz 1. Fiskalizacja.

4. Wprowadź numer NIP pod który kasa ma zostać zafiskalizowana.

4. Postępuj zgodnie z dalszymi komunikatami zatwierdzając je zielonym przyciskiem.

5. Zachowaj wydruk raportu fiskalizacji. 

6. Po zakończeniu procesu fiskalizacji nastąpi automatyczny restart urządzenia.

 

Filmik instruktażowy