Duplikat dokumentu iPOS pocket Wi-Fi

Jeśli zajdzie potrzeba wygenerowania duplikatu paragonu lub faktury, należy w pierwszej kolejności ustalić numer wydruku, którego ma dotyczyć duplikat.

Wydruk duplikatu dokumentu 

Aby wydrukować duplikat dokumentu na urządzeniach iPOS pocket wyposażonych w moduł Wi-Fi:

 1. Komputer musi być połączony z tą samą siecią Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie iPOS pocket.
 2. Uruchom program PDOP.jar (wymaga zainstalowanej na Twoim komputerze aktualnej wersji JAVA).
 3. Wybierz z menu Plik, a następnie Połącz z kasą.
 4. W okienku IP terminala należy podać adres IP odczytany z urządzenia, numer portu zawsze 4000, ID użytkownika zawsze 0, hasło to numer seryjny terminala i klikamy Połącz.
 5. Po połączeniu z kasą przechodzimy do zakładki Wydruki, a następnie wybieramy zakres dat i zatwierdzamy przyciskiem Szukaj
 6. Dalej pojawi się lista odczytanych wydruków. Każdy z tych wydruków można zaznaczyć i wybrać z menu Plik, a następnie Eksportuj do PDF i wybierz zaznaczone.
 7. Zaznaczone dokumenty zostaną pobrane na dysk komputera.

Aby ustalić przydzielony w sieci Wi-Fi adres IP urządzenia iPOS pocket:

 1. Na klawiaturze terminala naciśnij przyciski 1 5 9.
 2. Wybierz ikonę Com Control.
 3. Wybierz ikonę More.
 4. Wybierz pozycję Status.
 5. Wybierz pozycję IP Addresses.
 6. Wybierz pozycję WiFi.
 7. Zostaną wyświetlone parametry sieci wifi, pod pozycją [IPv4] IP Address będzie adres IP terminala, można te dane wydrukować naciskając ikonę Print.
 8. Wróć do wyjściowego ekranu kilkukrotnie naciskając przycisk z czerwonym krzyżykiem na klawiaturze, następnie wybierz ikonę Exit.

Pamiętaj!

 • Powyższa instrukcja dotyczy modelu posiadającego wbudowany moduł Wi-Fi, aby sprawdzić czy kasoterminal ma moduł Wi-Fi spójrz na nalepkę umieszczoną od spodu terminala i sprawdź czy w modelu urządzenia znajduje się słowo "WI-FI".