Test komunikacji

Aby wykonać test komunikacji:

Wariant 1

Z menu serwisowego, przed zalogowaniem

 1. Przejdź do menu serwisowego, stukając w trzy poziome linie w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz 5. Testy.
 3. Wybierz 1. Test komunikacji.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Wariant 2

Z menu użytkownika

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 5. Testy.
 5. Wybierz 1. Test komunikacji.
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Test drukarki

Aby wykonać test drukarki:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika stukając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 6. "Test drukarki".
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Test klawiatury

Aby wykonać test klawiatury:

Wariant 1

Z menu serwisowego, przed zalogowaniem

 1. Przejdź do menu serwisowego, stukając w trzy poziome linie w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz 5. Testy.
 3. Wybierz 2. Test klawiatury.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Wariant 2

Z menu użytkownika

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 5. Testy.
 5. Wybierz 2. Test klawiatury.
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Test szuflady

Aby zweryfikować poprawność działania szuflady:

Z uruchomioną obsługą gotówki

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika stukając w trzy poziome linie znajdujące się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.
 4. Wybierz pozycję 3. Otwarcie szuflady.

W tym momencie nastąpi otwarcie szuflady.

Bez uruchomionej obsługi gotówki

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając na wyświetlaczu trzy poziome linie znajdujące się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.

W tym momencie nastąpi otwarcie szuflady.

Test czytnika kodów

Aby wykonać test czytnika kodów:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika stukając w 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 5. Testy.
 5. Wybierz 4. Test czytnika kodów.

Test wagi

Aby wykonać test wagi:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika stukając w 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. Konfiguracja.
 4. Wybierz 5. Testy.
 5. Wybierz 5. Testy wagi.
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.