Test komunikacji

Aby wykonać test komunikacji:

Wariant 1

Z menu serwisowego, przed zalogowaniem

 1. Przejdź do menu serwisowego, naciskając trzy poziome linie w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz 5. "Testy".
 3. Wybierz 1. "Test komunikacji".
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Wariant 2

Z menu użytkownika

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 1. "Test komunikacji".
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Test drukarki

Aby wykonać test drukarki:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 6. "Test drukarki".
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Test klawiatury

Aby wykonać test klawiatury:

Wariant 1

Z menu serwisowego, przed zalogowaniem

 1. Przejdź do menu serwisowego, wybierając trzy poziome linie w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz 5. "Testy".
 3. Wybierz 2. "Test klawiatury".
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Wariant 2

Z menu użytkownika

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 2. "Test klawiatury".
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Test szuflady

Aby zweryfikować poprawność działania szuflady:

Z uruchomioną obsługą gotówki

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając na wyświetlaczu trzy poziome linie znajdujące się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.
 4. Wybierz pozycję 3. Otwarcie szuflady.

W tym momencie nastąpi otwarcie szuflady.

Bez uruchomionej obsługi gotówki

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu naciskając na wyświetlaczu trzy poziome linie znajdujące się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję 2. Obsługa gotówki.

W tym momencie nastąpi otwarcie szuflady.

Test czytnika kodów

Aby wykonać test czytnika kodów:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 4. "Test czytnika kodów". 
 6. Naciśnij zielony przycisk "Dalej".
 7. Zeskanuj kod kreskowy używając czytnika. Jeśli skaner działa poprawnie, na ekranie pojawi się zeskanowany kod.

Test wagi

Aby wykonać test wagi:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 5. "Testy wagi".
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.