Jeśli zajdzie potrzeba wygenerowania duplikatu paragonu lub faktury niefiskalnej, kasoterminal iPOS umożliwia wykonanie powyższej operacji w bardzo prosty sposób. 

Wydruk duplikatu dokumentu

Wariant I

Aby wydrukować duplikat ostatnich dokumentów wystawionych na kasoterminalu:

 1. Przejdź do menu stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu przed zalogowaniem.
 2. Stuknij w pozycję serwis - kod SERVIS.
 3. Stuknij w pozycję wydruk z pamięci.
 4. W pierwszym wierszu Wydrukuj wybierz z listy ostatnie x dokumentów.
 5. W drugim wierszu Wydrukuj ostatnie wprowadź ile ostatnio wydrukowanych dokumentów chcesz wydrukować.
 6. Zatwierdź stukając w zielony przycisk.

Wariant II

W przypadku drugiego wariantu należy w pierwszej kolejności ustalić numer wydruku, którego ma dotyczyć duplikat. Jest to świetne rozwiązanie, jeżeli chcemy wydrukować odległy dokument.

Weryfikacja numeru wydruku z dokumentu

Aby zweryfikować numer wydruku dokumentu (numer faktury):

 1. Zaloguj się do platformy iPOS web.
 2. Przejdź do menu Sprzedaż/Transakcje.
 3. Wyszukaj właściwą transakcje w systemie korzystając z filtrów.
 4. Zweryfikuj numer wydruku.

Aby wydrukować duplikat dokumentu, wykorzystując numer wydruku:

 1. Przejdź do menu stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu przed zalogowaniem.
 2. Stuknij w pozycję serwis - kod SERVIS.
 3. Stuknij w pozycję wydruk z pamięci.
 4. W pierwszym wierszu Wydrukuj wybierz z listy dokumenty o numerach z przedziału.
 5. W drugim wierszu Wydrukuj z zakresu wprowadź przedział dokumentów które chcesz wydrukować.
 6. Zatwierdź stukając w zielony przycisk.