Wszystkie zmiany konfiguracji wykonane w iPOS web muszą zostać przesłane do kasoterminala nim będą mogły zostać przez nie użyte – zmiany te są automatycznie pobierane przez urządzenie w ramach wykonania raportu dobowego. Istnieje też możliwość wymuszenia synchronizacji danych ręcznie. W przypadku kasoterminali iPOS, wystarczy wykonać tylko jedną, ogólną synchronizację. 

Aby wykonać synchronizację:

Po zalogowaniu

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym rogu.
 3. Wybierz "synchronizacja".

Przed zalogowaniem

 1. Przejdź do menu serwisowego wybierając 3 poziome linie po lewej stronie przed zalogowaniem.
 2. Wybierz "konfiguracja".
 3. Wybierz "synchronizacja".

Dodatkowo od wersji 1.006.22 możliwe jest ręczne przesyłanie transakcji z poziomu menu serwisowego.

 1. Przejdź do menu serwisowego wybierając 3 poziome linie po lewej stronie przed zalogowaniem.
 2.  Wybierz "serwis" (hasło: SERVIS).
 3. Wybierz "transakcje".
 4. Wybierz "wyślij zaległe transakcje".

Pamiętaj!

 • Niektóre zmiany po synchronizacji z poziomu użytkownika będą widoczne dopiero po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu do aplikacji sprzedażowej.