Raport okresowy

Posiadając kasoterminal iPOS w każdym momencie możesz wydrukować raport okresowy za interesujący Cię okres. Wydruk ten zwiera wszystkie wydrukowane raporty dobowe w wybranym okresie. Jest to świetny sposób jeżeli zagubisz niektóre raport dobowe.

Raport okresowy

Aby wydrukować raport okresowy:

 1. Zaloguj się na urządzeniu.
 2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Wybierz "raporty".
 4. Wybierz "raport okresowy".
 5. Wybierz z kalendarza zakres dat dla których chcesz wykonać raport, oraz czy ma był pełen fiskalny.okres1.png
 6. Zatwierdź naciskając "drukuj".

 

W wyjątkowych sytuacjach raport miesięczny możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

Aby wydrukować raport okresowy z poziomu drukarki fiskalnej:

  1. Uruchom urządzenie.
  2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij lewy przycisk.
   Musi zostać on naciśnięty w ciągu dwóch sekund od wydania sygnału dźwiękowego.
  3. Po wejściu w menu, na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy:
   mceclip0.png
   Do poruszania się po menu przeznaczone są dwa przyciski klawiatury dostępne od strony wyświetlacza, od spodu drukarki. Lewy przycisk służy do zmiany pozycji na ekranie, natomiast prawy do wejścia w daną pozycję lub zatwierdzenia wartości.
    
  4. Wybierz "Raporty fiskalne" i zatwierdź wybór.
  5. Wybierz "Raport okresowy" i zatwierdź.
  6. Wybierz zakres dat dla których chcesz wykonać raport, oraz czy ma był pełen fiskalny. (przyciskiem "ZMIEŃ" możesz edytować, natomiast przyciskiem "DALEJ" przejdziesz do kolejnej pozycji).
  7. Wybierz "Drukuj" prawym przyciskiem.
  8. Po wydrukowaniu raportu okresowego, wybierz opcję "POWRÓT" i zatwierdź prawym przyciskiem.
  9. Przejdź do pozycji "Koniec (restart urządzenia)" i zatwierdź prawym przyciskiem. Kasoterminal zrestartuje się.

Pamiętaj!

 • Raport okresowy możesz wydrukować niezliczoną ilość razy za wybrany okres. Operacja nie ma żadnego wpływu na zapisy w pamięci fiskalnej.