Zmiana metody płatności zamkniętej transakcji

Aby zapewnić jak największą przejrzystość obsługi rozliczeń, system iPOS pozwala na wykonanie korekty metody płatności dla zamkniętej już transakcji. Taka korekta może mieć znaczenie np. w przypadku gdy sprzedawca zarejestruje płatność gotówkową i wydrukuje paragon podczas gdy klient chciał dokonać płatności kartą. W takiej sytuacji korekta płatności sprawi, że zostanie pobrana brakująca płatność kartą bez konieczności wykonywania zwrotu i ponownej sprzedaży.

Korygowanie metody płatności

  1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym rogu.
  3. Wybierz Transakcje.
  4. Znajdź transakcję wymagającą korekty.
  5. Wybierz trzy kropki widoczne obok wybranej transakcji.
  6. Wybierz korekta.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i przyjmij płatność kartową.
  8. Wygeneruje się dokument potwierdzający dokonanie korekty płatności.

Pamiętaj!

  • Korektę płatności można zastosować tylko do transakcji zamkniętych na płatność gotówkową.