Raport fiskalny miesięczny

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z początkiem kolejnego miesiąca sprzedażowego należy wykonać raport miesięczny. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych raportów dobowych w wybranym miesiącu.

Raport miesięczny z poziomu tabletu

Aby wydrukować raport miesięczny:

 1. Zaloguj się na urządzeniu.
 2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Stuknij w raporty.
 4. Stuknij w raport miesięczny.
 5. Wybierz z kalendarza, za jaki miesiąc chcesz wykonać raport, oraz czy ma być pełen fiskalny.

  mc1.png
   
 6. Zatwierdź naciskając Drukuj.

Raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej 

W wyjątkowych sytuacjach raport miesięczny możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

Aby wydrukować raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej:

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij lewy przycisk.
  Musi zostać on naciśnięty w ciągu dwóch sekund od wydania sygnału dźwiękowego.
 3. Po wejściu w menu, na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy:

  mceclip0.png

  Do poruszania się po menu przeznaczone są dwa przyciski klawiatury dostępne od strony wyświetlacza, od spodu drukarki. Lewy przycisk służy do zmiany pozycji na ekranie, natomiast prawy do wejścia w daną pozycję lub zatwierdzenia wartości.
   
 4. Wybierz Raporty i zatwierdź wybór.
 5. Wybierz Raport miesięczny i zatwierdź.
 6. Wprowadź poprawny miesiąc raportu (przyciskiem ZMIEŃ możesz edytować, natomiast przyciskiem DALEJ przejdziesz do kolejnej pozycji).
 7. Wybierz Drukuj prawym przyciskiem.
 8. Po wydrukowaniu raportu miesięcznego, wybierz opcję POWRÓT i zatwierdź prawym przyciskiem.
 9. Przejdź do pozycji Koniec (restart urządzenia) i zatwierdź prawym przyciskiem. Kasoterminal zrestartuje się.

Wzór raportu miesięcznego

RM.png

Opis oznaczonych pozycji

 1. Zakres raportów dobowych, które zostały wykonane w danym miesiącu i uwzględnione w raporcie miesięcznym.
 2. Raporty dobowe włącznie z danymi szczegółowymi, które zostały wykonane w danym miesiącu i uwzględnione w raporcie miesięcznym.
 3. Łączne podsumowanie wszystkich raportów dobowych, które zostały wykonane w danym miesiącu i uwzględnione w raporcie miesięcznym.
 4. Data oraz godzina wykonania raportu miesięcznego.


Pamiętaj!

 • Raport miesięczny może wydrukować użytkownik z właściwymi uprawnieniami.
 • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT raporty dobowe należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.