Raport fiskalny miesięczny

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z początkiem kolejnego miesiąca sprzedażowego należy wykonać raport miesięczny. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych raportów dobowych w wybranym miesiącu.

Raport miesięczny z poziomu tabletu

Aby wydrukować raport miesięczny:

 1. Zaloguj się na urządzeniu.
 2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym rogu (trzy poziome linie).
 3. Stuknij w raporty.
 4. Stuknij w raport miesięczny.
 5. Wybierz z kalendarza, za jaki miesiąc chcesz wykonać raport, oraz czy ma być pełen fiskalny.


   
 6. Zatwierdź naciskając Drukuj.
   

Pamiętaj!

 • Raport miesięczny może wydrukować użytkownik z właściwymi uprawnieniami.
 • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT raporty dobowe należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.