Obsługa zwrotów

Obsługa zwrotów na kasoterminalu jest łatwa i zgodna z wymogami rachunkowości. W zależności jaką formą płatności zrealizowałeś sprzedaż, system umożliwi Ci wykonanie zwrotu z określonymi metodami płatności:

 • sprzedaż gotówka - możliwość realizacji zwrotu za pomocą gotówki,
 • sprzedaż kartą - możliwość realizacji zwrotu za pomocą karty oraz gotówki,
 • sprzedaż bonem - możliwość realizacji zwrotu za pomocą gotówki oraz bonu.
   

Obsługa zwrotów

 1. Pobierz paragon zawierający zwracany produkt od klienta i zachowaj go – będzie potrzebny w dokumentacji księgowej.
 2. W iPOS smart+ możesz dokonać zwrotu na kilka sposobów:

Wariant 1

 1. Na zalogowanym ekranie przejdź do menu użytkownika wybierając trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 2. Wybierz Transakcje.
 3. Wpisz numer albo odczytaj czytnikiem kod kreskowy paragonu – kasoterminal odnajdzie transakcję nawet jeśli sprzedaż została zarejestrowana na innym kasoterminalu w Twojej sieci (numer transkacji jest też widoczny w iPOS web).
 4. Dla każdego zwracanego produktu wybierz odpowiedni produkt na paragonie i wpisz zwracaną ilość.

  zwrot1.png
   
 5. Po zakończeniu zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 6. Wypełnij z klientem wydrukowany protokół i zachowaj go – będzie potrzebny w dokumentacji księgowej.
 7. Przejdź dalej naciskając zielony przycisk.

  zwrot2.png
   
 8. Zwróć płatność klientowi – jeśli płatność podczas sprzedaży odbyła się z użyciem karty, zwrotu możesz dokonać na kartę (do wysokości zapłaty kartą) lub gotówką. Jeżeli płatność odbyła się w formie gotówkowej, zwrotu możesz dokonać tylko gotówką. Formę zwrotu zmieniamy wybierając odpowiednią ikonę z lewej strony ekranu.

  zwrot3.png
   
 9. Oderwij raport zwrotu i wręcz go klientowi.


Jeżeli zwracany produkt został zakupiony niedawno, a odczyt kodu kreskowego jest niemożliwy, możesz wyszukać transakcję bezpośrednio na urządzeniu. W tym celu:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Naciśnij przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz pozycję "transakcje".
 4. Wybierz odpowiednią transakcję z listy i naciśnij trzy kropki.

  zwrot4.png
   
 5. Rozpocznij zwrot, naciskając w przycisk zwrot lub w zielony przycisk.
 6. Następnie postępuj według instrukcji powyżej zaczynając od pkt. 5.

Wariant 2

 1. Na ekranie rejestracji sprzedaży odczytaj czytnikiem kod kreskowy paragonu – kasoterminal odnajdzie transakcję nawet jeśli sprzedaż została zarejestrowana na innym kasoterminalu w Twojej sieci (numer transakcji jest też widoczny w iPOS web).
 2. Dalej postępuj zgodnie z instrukcją powyżej (WARIANT 1) od punktu 4.

Filmik instruktażowy 

Pamiętaj!

 • Zwroty produktów nie będą widoczne w raporcie dobowym i miesięcznym! Oryginał paragonu z protokołem przyjęcia zwrotu musisz przekazać księgowości w celu skorygowania przychodów. Jako potwierdzenie dokonania zwrotu, klient otrzyma niefiskalny raport zawierający listę zwróconych oraz pozostałych u klienta produktów.