Paragon z NIP

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

Posiadając nasze rozwiązanie bardzo łatwo możesz wykonać powyższą operację.

Wystawienie paragonu z numerem NIP

  1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
  2. Zarejestruj produkty.
  3. Przejdź do ekranu płatności.
  4. Wybierz z panelu z lewej strony zakładkę paragon.
  5. W kolejnym widoku stuknij w pozycję paragon NIP.
  6. W nowym oknie, uzupełnij NIP firmy.
  7. Zapisz dane, stukając w zielony przycisk zapisz.
  8. Przyjmij płatność.

Filmik instruktażowy

Wzór paragonu z NIPem

FISCAL.TRANSACTION-NIP-nabywcy.txt__1_.png

 

Pamiętaj!

  • Paragon z NIP'em < 450 PLN jest interpretowany jako faktura uproszczona.
  • Fakturę do paragonu musisz wystawić z zewnętrznego systemu, bądź ręcznie.