Obsługa wielu rachunków

Kasoterminal oferuje możliwość obsługi wielu rachunków jednocześnie. Taka funkcjonalność jest przydatna w wielu sytuacjach:

 • zaparkowanie otwartego rachunku i obsługa kolejnego klienta,
 • obsługa wielu klientów jednocześnie, np. przy poszczególnych stolikach,
 • dzielenie paragonu w sytuacji, gdy klienci zamierzają zapłacić osobno za wybrane pozycje

Uruchomienie i skonfigurowanie obsługi wielu rachunków w iPOS web zostało opisane tutaj.

Obsługa wielu rachunków

Listę rachunków podejrzysz na ekranie sprzedaży, po lewej stronie w zakładce "rachunki".

 

Przełączanie między rachunkami

Aby przełączyć się na inny rachunek:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję rachunki.
 3. Aby wybrać na liście stuknij we właściwy rachunek.

Dodawanie rachunków

Jeżeli obsługujesz klienta, który jeszcze nie dokonał płatności a kolejka się powiększa, możesz zaparkować otwarty rachunek i dodać kolejny aby obsłużyć kolejnego klienta.

Aby dodać kolejny rachunek:

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję rachunki.
 3. Na wyświetlonych rachunkach, przejdź na sam dół listy i stuknij w pusty rachunek, który jest oznaczony plusem "".

  Kasoterminal automatycznie przełączy się na nowo powstały rachunek. Natomiast po jego wydrukowaniu, zostanie on automatycznie usunięty z listy.

Usuwanie paragonów

Jeżeli wprowadzisz zbyt dużą liczbę dodatkowych rachunków za pomocą kasoterminala, możesz je usunąć.

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję rachunki.
 3. Zaznacz właściwy rachunek.
 4. Aby usunąć, stuknij w żółty przycisk skasuj rachunek.

Pamiętaj!

 • Jedynie z pozycji kasoterminala możesz skasować rachunki.

Dzielenie i łączenie paragonów

W przypadku kiedy klienci chcą zapłacić osobno za wybrane pozycje na wcześniej przygotowanym rachunku, możesz podzielić rachunek.

Aby podzielić rachunek (przenieść część produktów z jednego rachunku do innego):

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję rachunki.
 3. Wybierz rachunek z listy, a następnie po prawej stronie zaznacz te produkty, które chcesz przenieść na innych rachunek.
 4. Wybierz paragon z dostępnych i kliknij zielony przycisk przenieś, bądź stwórz nowy wybierając zielony przycisk nowy rachunek.

W sytuacji gdy klienci przesiądą się do innego stolika możesz przenieść zawartość całego rachunku.

Aby przenieść zawartość całego rachunku do innego:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Z menu po lewej stronie, stuknij w pozycję rachunki.
 3. Wybierz rachunek z listy, a następnie po prawej stronie zaznacz wszystkie produkty.
 4. Wybierz rachunek z dostępnych i kliknij zielony przycisk przenieś.

Łączenie rachunków

W przypadku kiedy masz otwartych kilka rachunków, a chciałbyś je częściowo lub całkowicie połączyć, należy wybrać opcję 'połącz rachunki':

 1. Wybierz aktywny rachunek, który chcesz połączyć z innym.
 2. Następnie wybierz rachunek, z którym chcesz połączyć aktywny rachunek.
 3. Naciśnij zielony przycisk "połącz".
 4. Kontynuuj sprzedaż poprzez zatwierdzenie zielonym przyciskiem "wybierz".

 

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Liczba obok przycisku paragony widocznego po lewej stronie oznacza ilość otwartych paragonów.