Konfiguracja obsługi wielu paragonów

Jeżeli posiadasz kilka kasoterminali iPOS, mogą one współpracować razem w ramach jednej lokalizacji! Aby móc prowadzić sprzedaż na kilku paragonach jednocześnie i widzieć je na innych kasoterminalach, musisz uruchomić taką możliwość w iPOS web. 

Uruchomienie obsługi parkowania paragonów

Aby umożliwić pracę na kilku paragonach jednocześnie:

 1. Przejdź do menu Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Włącz obsługę parkowania paragonów.
 3. Określ widoczność zaparkowanych paragonów
  • tylko swoje paragony - użytkownik widzi tylko swoje rachunki.
  • wszystkie paragony - użytkownik widzi wszystkie rachunki.
  • paragony takiej samej roli - użytkownik widzi rachunki utworzone przez innych użytkowników o takich samych uprawnieniach jakie on posiada.
 4. Włącz parkowanie paragonów online (współdzielenie rachunków). 

Konfiguracja parkowania paragonów

Po uruchomieniu obsługi parkowania paragonów, początkowo masz do dyspozycji pracę na bieżącym paragonie o nazwie: Sprzedaż 1. Jeśli zajdzie potrzeba, zawsze możesz dodać kolejny paragon bezpośrednio na kasoterminalu.

Jeśli prowadzisz sprzedaż w oparciu o kilka na stałe otwartych paragonów (np. stoliki), możesz skonfigurować dodatkowe paragony i nazwać je. Możesz określić takie same paragony dla wszystkich swoich sklepów, bądź skonfigurować paragony indywidualne dla każdego sklepu.

Ustawienie domyślnej obsługi paragonów

Aby dodać kolejne paragony:

 1. Przejdź do menu Konfiguracja/Ustawienia.
 2. W prawym górnym rogu naciśnij przycisk parkowanie.
 3. W kolumnie Ustawienia domyślne naciśnij przycisk w dodaj.
 4. Wpisz nazwę paragonu.
 5. Aby zapisać naciśnij w przycisk zapisz.

Ustawienie indywidualnej konfiguracji paragonów

Aby skonfigurować indywidualne parkowanie paragonów dla wybranego sklepu:

 1. Dla wybranego sklepu odznacz opcję używaj domyślnych.
 2. Naciśnij przycisk dodaj.
 3. Wpisz nazwę paragonu.
 4. Aby zapisać naciśnij w przycisk zapisz.

Pamiętaj!

 • Aby przesłać zmiany do urządzenia wykonaj synchronizację konfiguracji
 • Współdzielenie rachunków pomiędzy kasoterminalami dostępne jest w taryfie Max i działa na kasoterminalach iPOS smart+, oraz iPOS Pocket.