Zwrot za zakup urządzenia fiskalnego

Prowadząc działalność możesz ubiegać się o dofinansowanie do zakupu urządzeń fiskalnych online – dotyczy to również kasoterminali iPOS smart i smart +! Maksymalny zwrot jaki możesz otrzymać to 90% ceny urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł netto. Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy instalują pierwsze urządzenia fiskalne oraz podatnikom z grup, które mają obowiązek wymiany kasy na kasy online. Dla podatników zobowiązanych do wymiany przysługuje odliczenie na kasy, które podlegają wymianie (np. jeżeli posiadasz 3 stare kasy, dofinansowanie otrzymasz również na 3 nowe urządzenia). Ulga na zakup dotyczy zarówno płatników podatku VAT, jak i podatników zwolnionych z VAT.

  1. W miesiącu następującym po fiskalizacji odlicz kwotę ulgi w deklaracji VAT, jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT.
  2. Jeżeli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT wypełnij odpowiednio wniosek. W kolejnym kroku wyślij dokument do swojego Urzędu Skarbowego.

Po złożeniu wymaganych dokumentów oczekuj na odpowiedź ze swojego Urzędu Skarbowego z końcową informacją. 

Pamiętaj!

  • Każdy nowy podatnik ma 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup kolejnych kasoterminali iPOS smart i smart +. Nie dotyczy podatników z grup zobowiązanych do wymiany.