Utarta Kasoterminala

W przypadku kradzieży/zagubienia kasoterminala, o zdarzeniu należy zawiadomić kilka podmiotów.

Utrata urządzenia

Aby poprawnie zgłosić utratę urządzenia:

  1. Bezzwłocznie zgłoś sprawę policji - jeżeli kasoterminal został skradziony.
  2. Skontaktuj się z nami, dołączając potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania - gdy kasoterminal został skradziony. Dzięki temu zablokujemy urządzenie aby osoby postronne nie mogły realizować transakcji kartą.
  3. Poinformuj właściwy Urząd Skarbowy dołączając potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania.

Odzyskanie urządzenia

Jeżeli  urządzenie fiskalne zostanie odnalezione, należy:

  1. Bezzwłocznie zgłosić odnalezienie urządzenia policji.
  2. Skontaktuj się z nami informując o odzyskaniu sprzętu, celem odblokowania wszystkich usług.
  3. Poinformuj właściwy Urząd Skarbowy o tym, że kasoterminal został odnaleziony.

Pamiętaj!

  • Jeżeli odzyskasz zagubione urządzenie, niezbędnym jest wykonanie przeglądu okresowego. Od razu po otrzymaniu zgłoszenia automatycznie zlecimy wizytę serwisanta.
  • Do czasu wykonania przeglądu okresowego nie możesz rejestrować sprzedaży na kasoterminalu.
  • Rozpoczęcie rejestracji sprzedaży może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po wykonaniu przeglądu.