Utrata książki serwisowej

Książka serwisowa jest nieodzownym elementem każdego urządzenia fiskalnego. Powinna zawsze znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży razem z urządzeniem.

Jeżeli utraciłeś książkę serwisową:

  1. Skontaktuj się z nami, celem uzyskania duplikatu. Koszt jednorazowy 69 PLN netto, dodatkowo koszt przesyłki 25 PLN netto.
  2. Poinformuj o zdarzeniu właściwy Urząd Skarbowy za pomocą odpowiedniego formularza.

Po opłaceniu faktury prześlemy duplikat na adres sklepu, bądź inny wskazany adres.

Pamiętaj!

  • Książkę serwisową należy okazać na żądanie:

    • Organowi podatkowemu w trakcie kontroli.

    •  Właściwemu serwisantowi, który dokonuje naprawy lub przeglądu okresowego.