Numer BDO na paragonie

Od 2020 roku na przedsiębiorstwa wprowadzające produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami został nałożony obowiązek wpisania do rejestru BDO. Nadany identyfikator musi znajdować się na każdym paragonie wydawanym klientom.

Jeśli chcesz aby twój numer BDO był widoczny na dokumentach fiskalnych drukowanych z urządzeń iPOS, sugerujemy jego umieszczenie w tekście marketingowym. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.