Po zarejestrowaniu produktów kolejnym krokiem jest obsługa płatności (rejestracja towarów na paragonie została opisana tutaj). Tak wygląda przykładowy ekran obsługi płatności:

Nadanie rabatu do całego paragonu

Na tym etapie możesz już dodać rabat do całego paragonu.

 1. Wybierz z panelu zakładkę rabat.
 2.  Wybierz zdefiniowany rabat w iPOS web, bądź nadaj dowolny.
 3. Wybierz z powrotem zakładkę płatność a następnie dokończ przyjmowanie płatności.

Po zatwierdzeniu towarów i wyborze przycisku przyjmij możesz:

 • zdecydować, czy wydrukować fakturę fiskalną zamiast paragonu,
 • nadać rabat do całego paragonu,
 • przyjąć zapłatę różnymi metodami płatności (dostępne metody płatności możesz skonfigurować w iPOS web).

Przyjęcie płatności gotówką

W pełnej kwocie bez wyliczenia reszty

 1. Upewnij się, że ikona płatności gotówką (monety) podświetla się na niebiesko.
 2. Aby zatwierdzić naciśnij zielony przycisk przyjmij.

Z automatycznym wyliczeniem reszty

 1. Upewnij się, że ikona płatności gotówką (monety) podświetla się na niebiesko.
 2. Wprowadź kwotę, którą otrzymałeś od klienta.
 3. Na ekranie wyświetlacza zostanie wyliczona kwota reszty - "RESZTY DO WYDANIA".
 4. Aby zatwierdzić naciśnij zielony przycisk przyjmij.

Przyjęcie płatności kartą

 1. Zmień formę płatności na kartę.
 2. Zatwierdź zielonym przyciskiem przyjmij, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie tabletu i terminala.

Płatności kartą możesz przyjąć również za pomocą wielu kart:

 1. Wprowadź kwotę, którą chcesz przyjąć używając pierwszej karty.
 2. Zmień formę płatności na kartę.
 3. Zatwierdź wybór naciskając zielony przycisk przyjmij.
 4. Przyłóż kartę do terminala lub włóż kartę do czytnika w terminalu i postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Aby przyjąć pozostałą kwotę płatności drugą kartą, ponownie wybierz ikonę karty, zatwierdź transakcję zielonym przyciskiem przyjmij.
 6. Przyłóż kartę do terminala lub włóż kartę do czytnika w terminalu.
 7. Postępuj dalej zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Przyjęcie płatności BLIK-iem

 1. Zmień formę płatności na kartę.
 2. Zatwierdź zielonym przyciskiem przyjmij.
 3. Na terminalu w prawym dolnym rogu wybierz pozycję blik.
 4. Wprowadź kod podany przez klienta, a następnie naciśnij przycisk ok.
 5. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na terminalu.

Przyjęcie płatności bonem

 1. Zmień formę płatności na bon.
 2. Wprowadź wartość bonów.
 3. Zatwierdź płatność naciskając zielony przycisk.
 4. Jeżeli płatność nie została w pełni opłacona, przyjmij pozostałą kwotę za pomocą innej dostępnej metody.

Przyjęcie płatności na przelew

Metoda płatności na przelew dostępna jest jedynie w przypadku wystawienia faktury. 

 1. W górnej części panelu naciśnij w przycisk paragon.
 2. Wybierz fakturę.
 3. Wpisz numer NIP nabywcy. Poczekaj aż urządzenie znajdzie dane firmy w bazie danych GUS, po czym zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 4. Zmień formę płatności na przelew.
 5. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 6. Wprowadź termin płatności, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Przyjęcie płatności wieloma metodami

 1. Wprowadź kwotę, którą chcesz przyjąć używając pierwszej metody płatności.
 2. Zmień formę płatności na właściwą.
 3. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 4. Postępuj zgodnie z pkt. 1-3 dla każdej kolejnej metody płatności.

Anulowanie płatności częściowej

W momencie kiedy przyjąłeś częściową płatność za pomocą karty możesz ją szybko anulować.

 1. Wybierz z panelu nazwę płatności, którą chcesz anulować.
 2. Naciśnij żółty przycisk usuń, a następnie dwukrotnie zatwierdź zielonym przyciskiem.

Filmik instruktażowy

Pamiętaj!

 • Jeśli płatność kartą się nie powiedzie, a będziesz chciał ponowić płatność kartą, upewnij się, że ikona karty jest zaznaczona i świeci się na niebiesko.