Ustawienia metod płatności

Kasoterminal iPOS ma możliwość przyjmowania płatności za pomocą różnych metod płatności:

 • gotówka
 • karta
 • bon
 • przelew
 • inna zdefiniowana płatność

W iPOS web możesz określić, które formy płatności mają być dostępne na kasoterminalach w Twojej firmie i w jakiej kolejności.

Włączenie jednej z domyślnych metod płatności

Aby uruchomić wybraną metodę płatności:

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Z lewej strony obok nazwy, zaznacz kropkę przy nazwie płatności, którą chcesz włączyć.
  • W przypadku aktywowania przelewu na rachunek pojawi się pop-up i wpisz numer rachunku dla przelewów, a następnie kliknij w przycisk zatwierdź

Wyłączenie metody płatności

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Z lewej strony obok nazwy odznacz metodę płatności, która ma zostać wyłączona.

Zmiana kolejności metod płatności

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Zmień strzałką kolejność metody płatności, najwyższa pozycja oznacza że będzie ona pierwszą metodą płatności. 
 3. Zmiana zapisze się automatycznie. 

Dodawanie własnej metody płatności

 1. Przejdź do Konfiguracja/Ustawienia.
 2. Kliknij w przycisk dodaj własną. 
 3. Nazwij metodę płatności.
 4. Ustaw cechy dodawanej metody płatności:
  • fiskalna - opcja określa, czy metoda płatności ma być fiskalna. W przypadku wybrania niefiskalnej metody płatności, będzie drukował się rachunek zawierający zestawienie pozycji i ich cen, wygląd dokumentu jest zbliżony do paragonu fiskalnego;
  • otwiera szufladę - opcja określa, czy w momencie przyjmowania płatności ma być otwierana szuflada na gotówkę;
  • zawsze pojedyncza płatność - opcja określa, czy płatności z użyciem danej metody będą agregowane do jednej pozycji czy pozostawione osobno;
  • używa terminala - opcja określa, czy przy wyborze metody płatności ma być używany terminal w kasoterminalu iPOS.
 5. Kliknij w przycisk dodaj.
 6. Przejdź do Wydruki/Wydruki inne.
 7. Wybierz nazwę swojej lokalizacji. 
 8. W sekcji Wydruk płatności niefiskalnej wybierz kasoterminal iPOS.
 9. Aby zapisać kliknij w przycisk zapisz.

Pamiętaj!

 • Nie można wyłączyć metody płatności gotówka.
 • Zmianę kolejności, oraz dodanie własnych metod płatności obsługuje kasoterminal iPOS smart+, przy jednocześnie wybranej taryfie Premium, bądź wyższej. 
 • Ustawienie niefiskalnej metody płatności dostępne jest w taryfie MAX.
 • Ustawienie miejsca wydruku płatności niefiskalnej jest jednorazowe, każda kolejna płatność niefiskalna nie wymaga już ustawienia miejsca wydruku. 
 • Jeżeli dodany numer rachunku jest ukazany czerwonym kolorem, oznacza to że jest błędny – sprawdź jego poprawność.
 • Metoda płatności "przelew"  jest dostępna tylko dla wystawianych faktur.
 • Po skonfigurowaniu funkcjonalności w iPOS web, wykonaj synchronizację.