Parowanie urządzeń w iPOS smart+

Kasoterminale iPOS smart + korzystają z bezprzewodowego połączenia tableta, z drukarką fiskalną. O tym czy oba urządzenia są połączone ze sobą, świadczy komunikat wyświetlany w lewym górnym rogu:

mceclip0.png - Prawidłowe połączenie z siecią.

Untitled1.png - W tablecie moduł Wi-Fi jest wyłączony. 

Untitled.png - Tablet połączony jest z inną siecią Wi-Fi. Należy ustawić poprawną sieć.

 

Przed przystąpieniem do parowania należy pamiętać o weryfikacji modelu urządzenia, przy modelach z połączeniem USB pomijamy etap parowania terminala. 

 

Generowanie kodu do parowania

 1. Włącz urządzenie przytrzymując przez 3 sekundy przycisk "nie" pod wyświetlaczem drukarki.
 2. Po usłyszeniu krótkie sygnału dźwiękowego ponownie naciśnij przycisk "nie" pod wyświetlaczem drukarki.
  Jeżeli prawidłowo wykonano powyższe operacje, na wyświetlaczu drukarki powinno wyświetlić się menu serwisowe. Menu obsługuje się dwoma przyciskami znajdującymi się pod wyświetlaczem urządzenia. Przycisk "nie" służy do wyboru opcji, zaś przycisk "tak" zatwierdza wybór.
 3. Przejdź na pozycję Ustawienia i zatwierdź.
 4. Przejdź na pozycję Parowanie Wi-Fi i zatwierdź.
 5. Zatwierdź operację naciskając przycisk "tak", opisany PARUJ.
  Nastąpi wydruk dokumentu z niezbędnym kodem. Zachowaj go.
 6. Przejdź na pozycję Powrót, a następnie zatwierdź.
 7. Przejdź na pozycję Koniec (restart urządzenia) i zatwierdź.

Parowanie terminala

Dalej po uruchomieniu tabletu oraz drukarki niezbędny jest wpisanie otrzymanego kodu.

 1. Naciśnij jednocześnie na terminalu 1, 5, 9, a następnie w lewym górnym rogu stuknij w ikonę iPAS.
 2. Przejdź do menu serwisowego, stukając w 3 poziome linie w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz 2. Komunikacja.
 4. Wybierz 1. Terminal.
 5. Wybierz 1. Parowanie Wi-Fi.
 6. Wprowadź wcześniej wydrukowany kod, a następnie zatwierdź naciskając zielony przycisk.
 7. Zrestartuj terminal.

Parowanie tabletu

 1. Przejdź do menu serwisowego, stukając w 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 2. Stuknij w pozycje komunikacja.
 3. Stuknij w pozycje tablet.
 4. Wprowadź wcześniej wydrukowany kod, a następnie zatwierdź stukając w zielony przycisk.

Pamiętaj!

 • W nowszej wersji produkcyjnej iPOS smart+ terminal komunikuje się z drukarką przez kabel USB. W przypadku gdy na ekranie terminala w lewym górnym rogu są widoczne 3 kwadraciki, to wtedy terminala nie paruje się.
 • W przypadku gdy kasoterminal jest rozparowany, na wyświetlaczu ukaże się komunikat "Błąd komunikacji z drukarką, Sprawdź czy drukarka jest włączona i czy połączenie z drukarką jest poprawnie skonfigurowane". 
 • W przypadku ponownego sparowania iPOS smart +, wszelkie połączenia z własną siecią Wi-Fi zostaną utracone. Kasoterminal będzie korzystał z własnego zasięgu GSM.