Raport fiskalny dobowy z poziomu drukarki

Raport dobowy z poziomu drukarki fiskalnej

W wyjątkowych sytuacjach raport dobowy możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

Aby wydrukować raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej:

 1. Uruchom urządzenie.
 2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij lewy przycisk.
  Musi zostać on naciśnięty w ciągu dwóch sekund od wydania sygnału dźwiękowego.
 3. Po wejściu w menu, na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy:  Do poruszania się po menu przeznaczone są dwa przyciski klawiatury dostępne od strony wyświetlacza, od spodu drukarki. Lewy przycisk służy do zmiany pozycji na ekranie, natomiast prawy do wejścia w daną pozycję lub zatwierdzenia wartości.
   
 4. Wybierz Raporty i zatwierdź wybór.
 5. Wybierz Raport dobowy i zatwierdź wybór.
 6. Wybierz Generuj prawym przyciskiem.
 7. Po wydrukowaniu raportu miesięcznego, wybierz opcję POWRÓT i zatwierdź prawym przyciskiem.
 8. Przejdź do pozycji Koniec (restart urządzenia) i zatwierdź prawym przyciskiem.
 9. Kasoterminal zrestartuje się.