Inicjalizacja aplikacji płatniczej ITC - iPOS smart +

Inicjalizacja aplikacji płatniczej 

 1. Uruchom urządzenie. 
 2. Na terminalu przytrzymaj jednocześnie przycisk: 1, 5 oraz 9. 
 3. Na ekranie dotykowym terminala wybierz "PŁATNOŚĆ".
 4. Na ekranie dotykowym terminala wybierz dwukrotnie "INICJALIZACJA".
 5. Wprowadź TID - Potwierdź wyświetlony numer naciskając zielony przycisk.
 6. Wprowadź adres IP TMS: 194.181.031.201 - Potwierdź wyświetlony numer naciskając zielony przycisk.
 7. Wprowadź numer portu TMS: 443 -Potwierdź wyświetlony numer naciskając zielony przycisk.
 8. Wprowadź TIMEOUT (w sekundach) 30 - Potwierdź wyświetlony numer naciskając zielony przycisk.
 9. Dalej urządzenie pobierze właściwe parametry, a sam terminal zrestartuje się.

W przypadku braku ikony karty, sprawdź czy adres IP sieci jest prawidłowy: 

 1. Przejdź do widoku startowego tabletu.
 2. Stuknij w pozycję Ustawienia.
 3. Na liście menu po lewej stronie stuknij w Sieci zwykłe i bezprzewodowe.
 4. Po prawej stronie stuknij w WiFi.
 5. Przytrzymaj palcem nazwę sieci drukarki (długi ciąg liczb i liter), następnie pojawi się menu i wybierz "Modyfikuj sieć".
 6. Zaznacz "Pokaż opcje zaawansowane" (może być konieczne schowanie klawiatury, żeby pokazały się opcje).
 7. W opcji "Adres IP" wybierz "Statyczny".
 8. Zmień adres IP na "192.168.5.50", zatwierdź ikoną "Zapisz".

Test działania płatności kartą

 1. Zarejestruj dowolny produkt na kwotę min. 2,00 PLN.
 2. W podsumowaniu sprzedaży wpisz płatność częściową na 1,00 PLN i wybierz metodę płatności kartą. 
 3. wykonaj płatność kartą.  
 4. Jeśli płatność powiedzie się, na ekranie z podsumowaniem wycofaj przyjętą płatność.

Pamiętaj!

 • Inicjalizację aplikacji płatniczej należy wykonać dopiero po otrzymaniu stosownej informacji z Centrum Pomocy iPOS.