Jest to mechanizm, który w trakcie działania tabletu może przełączać WiFi na inne (w tym otwarte) sieci WiFi. W przypadku kasoterminali iPOS smart +, automatyczne przełączanie do innej sieci WiFi, będzie powodować problemy w funkcjonowaniu urządzenia. Tablet oraz drukarka zawsze powinny być podłączone do tej samej sieci (fabrycznie drukarka posiada swój modem WiFi, do którego łączy się tablet). W przypadku różnych sieci, będzie występował problem z komunikacją. Zatem aby urządzenie działało prawidłowo, należy wyłączyć powyższą funkcję.

Dezaktywacja WiFi+

Aby wyłączyć WI-FI +:

  1. Przejdź do widoku startowego tabletu.
  2. Stuknij w pozycję Ustawienia.
  3. Na liście menu po lewej stronie stuknij w Sieci zwykłe i bezprzewodowe.
  4. Po prawej stronie stuknij w WiFi.
  5. Stuknij w WiFi+.
  6. Przesuń suwak znajdujący się w prawym górnym rogu, aby wyłączyć powyższą opcję.

Pamiętaj!

  • WiFi+ powinno być zawsze wyłączone.
  • Tablet oraz drukarka zawsze powinny być podłączone do tej samej sieci WiFi (fabrycznie drukarka posiada swój modem WiFi, do którego łączy się tablet). W przypadku różnych sieci, będzie występował problem z komunikacją.