Weryfikacja zasięgu GSM

Kasoterminal iPOS smart + posiada wbudowaną łączność, dzięki której transfer danych jest w cenie. Ogólna siła sygnału GSM ukazana jest nieprzerwanie na wyświetlaczu drukarki. Dodatkowo szczegółowe dane zasięgu możesz zweryfikować w menu drukarki fiskalnej.

Weryfikacja zasięgu GSM

Widok ogólny

 1. Aby szczegółowo zweryfikować zasięg GSM:

mceclip2.png

Widok szczegółowy

Aby szczegółowo zweryfikować zasięg GSM:

 1. Przejdź do menu drukarki fiskalnej.
  1. Uruchom urządzenie.
  2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego naciśnij lewy przycisk.
   Musi zostać on naciśnięty w ciągu dwóch sekund od wydania sygnału dźwiękowego.
  3. Po wejściu w menu, na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy:

   mceclip0.png

   Do poruszania się po menu przeznaczone są dwa przyciski klawiatury dostępne od strony wyświetlacza, od spodu drukarki. Prawy przycisk służy do zmiany pozycji na ekranie, natomiast lewy do wejścia w daną pozycję lub zatwierdzenia wartości.
  4. Odczekaj ok. 30 sekund, a następnie wybierz i zatwierdź pozycję Status komunikacji. W kolejnym widoku zostanie ukazana siła zasięgu wyrażona w procentach.
  5. Zatwierdź wyświetloną informację naciskając przycisk po prawej stronie.
  6. Aby uruchomić kasoterminal w trybie sprzedaży wybierz i zatwierdź pozycję Koniec (restart urządzenia).