Wymagania sieciowe dla kasoterminali iPOS

Jeżeli zdecydujesz na podłączenie swojego kasoterminala  do sieci ethernet, musisz zapewnić odpowiednią konfigurację urządzeń sieciowych zanim podłączysz kasoterminal do internetu.

Ustawienia DHCP

Jeśli w sieci lokalnej jest uruchomiona usługa automatycznej konfiguracji sieciowej (DHCP - dynamiczne przydzielanie adresów IP), kasoterminal otrzyma automatycznie adres IP oraz inne ustawienia sieciowe. Przy braku lokalnej usługi DHCP należy na kasoterminalu skonfigurować ustawienia adresu IP kasoterminala:

iPOS duet oraz iPOS smart

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Naciśnij 8. Konfiguracja.
 4. Naciśnij 3. Komunikacja.
 5. Naciśnij 3. Ustawienia ETH.
 6. Wpisz ustawienia sieciowe.
 7. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

iPOS smart +

 1. Zaloguj się i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika, stukając w trzy poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Stuknij w pozycję Komunikacja.
 4. Stuknij w pozycję Drukarka.
 5. Stuknij w pozycję Ustawienia DHCP.
 6. Przesuń pasek dhcp na górze aby, nie był podświetlony na niebiesko.
 7. Wpisz ustawienia sieciowe.
 8. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

Konfiguracja zabezpieczeń (firewall)

Ruch wychodzący do sieci Internet
W celu zapewnienia poprawnego działania kasoterminala konieczne jest wyłączenie ograniczeń w komunikacji wychodzącej z kasoterminala do sieci Internet. W szczególności zabezpieczenia sieci nie powinny ograniczać (blokować) ruchu wychodzącego z adresu kasoterminala do konkretnych adresów oraz portów umożliwiając kasoterminalowi swobodny dostęp do sieci Internet.
Ruch przychodzący z sieci Internet
Kasoterminal nie wymaga dopuszczenia ruchu przychodzącego inicjowanego z publicznej sieci Internet. Tym samym nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek rekonfiguracji w zabezpieczeniach sieci lokalnej w tym zakresie. 
 

Podłączenie kasoterminala

Jeżeli zapewniłeś odpowienie ustawienia urządzeń sieciowych to kolejnym krokiem jest zakup przewodu RJ-45 o odpowiedniej długości. Układając przewód pamiętaj, że nie można go załamywać – grozi to brakiem łączności. Przewód podłącz do routera a następnie do kasoterminala do portu oznaczonego sybolem Ethernet:
 
Na koniec wykonaj test komunikacji:
 1. iPOS duet.
 2. iPOS smart.
 3. iPOS smart +.