Testy

Test komunikacji

Aby wykonać test komunikacji:

Wariant 1

Z menu serwisowego, przed zalogowaniem

 1. Przejdź do menu serwisowego, naciskając trzy poziome linie w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz 5. "Testy".
 3. Wybierz 1. "Test komunikacji".
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Wariant 2

Z menu użytkownika

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 1. "Test komunikacji".
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Test drukarki

Aby wykonać test drukarki:

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 5. "Test drukarki".
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Test klawiatury

Aby wykonać test klawiatury:

Wariant 1

Z menu serwisowego, przed zalogowaniem

 1. Przejdź do menu serwisowego, wybierając trzy poziome linie w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz 5. "Testy".
 3. Wybierz 2. "Test klawiatury".
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Wariant 2

Z menu użytkownika

 1. Zaloguj się i sprawdź, że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Przejdź do menu użytkownika naciskając 3 poziome linie w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz 8. "Konfiguracja".
 4. Wybierz 5. "Testy".
 5. Wybierz 2. "Test klawiatury".
 6. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.